Diplomové práce

Rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě pohledem klientů jednotlivých fází

Diplomové práce | Studium

Rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě pohledem klientů jednotlivých fází

06.05.2014 | Marie Coufalová

Cílem práce je poskytnout možný pohled klientů jednotlivých fází na závěrečný rituál v konkrétní terapeutické komunitě a zjistit, jak jej vnímají a jaký mu – ve vztahu k jejich postoji vůči procesu své vlastní léčby – přikládají význam.

Vliv životního stylu na relapsy u pacientů závislých na alkoholu s opakovaným pobytem na detoxifikačním centru

Diplomové práce | Studium

Vliv životního stylu na relapsy u pacientů závislých na alkoholu s opakovaným pobytem na detoxifikačním centru

06.05.2014 | Marie Coufalová

Cílem této diplomové práce je poukázat na to, jak životní styl ovlivňuje nejen závislost na alkoholu a její průběh, ale hlavně udržení abstinence po absolvování léčby.

Trendy užívání elektronické cigarety v populaci kuřáků tabáku

Diplomové práce | Studium

Trendy užívání elektronické cigarety v populaci kuřáků tabáku

06.05.2014 | Marie Coufalová

Práce si klade za cíl provést pilotní průzkum užívání elektronické cigarety v současné populaci kuřáků v České republice a zmapovat nejčastější motivační vzorce její spotřeby.

Porovnání pervitinové a opiátové klientely nízkoprahového kontaktního centra – pilotní studie

Diplomové práce | Studium

Porovnání pervitinové a opiátové klientely nízkoprahového kontaktního centra – pilotní studie

06.05.2014 | Marie Coufalová

Práce se zabývá srovnáváním pervitinových a opiátových uživatelů zejména z pohledu kontaktního centra.

Citové pouto (attachment) a rizikové chování v adolescenci v kontextu primární prevence

Diplomové práce | Studium

Citové pouto (attachment) a rizikové chování v adolescenci v kontextu primární prevence

06.05.2014 | Marie Coufalová

Cílem této diplomové práce je na vybraném (reprezentativním) vzorku zmapovat a popsat citové pouto (vazbu) a rizikového chování u adolescentů.

Užívání návykových látek mezi lidmi se sluchovým postižením a jejich bariéry při vstupu do služeb pro uživatele návykových látek

Diplomové práce | Studium

Užívání návykových látek mezi lidmi se sluchovým postižením a jejich bariéry při vstupu do služeb pro uživatele návykových látek

05.05.2014 | Marie Coufalová

Práce se zabývá vlivem sluchového postižení na vývoj člověka a jeho postavení ve společnosti v kontextu rizikových životních situací vzhledem k užívání návykových látek.