Diplomové práce

Závislost na jehle u injekčních uživatelů drog v ČR

Diplomové práce | Studium

Závislost na jehle u injekčních uživatelů drog v ČR

02.05.2014 | Marie Coufalová

Cílem práce je zjistit a v základní rovině popsat, jak se na fenomén závislosti na jehle dívají injekční uživatelé drog v ČR, porovnat to se zkušenostmi a pohledem pracovníků adiktologických služeb.

Vymezení pojmu peer work v České republice se zaměřením na uživatele návykových látek

Diplomové práce | Studium

Vymezení pojmu peer work v České republice se zaměřením na uživatele návykových látek

12.12.2013 | Marie Coufalová

Cílem práce je zmapovat využívání peer work v České republice v oblasti drogových služeb. V rámci podcíle je zkoumána struktura a fungování jednotlivých peer programů, jak aktuálních, tak i těch, které fungovaly v minulosti.

Vliv metanolové kauzy na vzorce užívání alkoholu v ČR: internetový průzkum

Diplomové práce | Studium

Vliv metanolové kauzy na vzorce užívání alkoholu v ČR: internetový průzkum

12.12.2013 | Marie Coufalová

Hlavním cílem této diplomové práce je popsat, jaký měla či má metanolová kauza vliv na vzorce užívání a alkoholu a chování ve vztahu k alkoholu u cílové skupiny a porovnat případné rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik, informovanosti o problematice metanolu a vzorců užívání (včetně škodlivého užívání a závislosti). Pro realizaci tohoto šetření byla zvolena forma kvantitativního výzkumu.

Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní výzkum patologických hráčů

Diplomové práce | Studium

Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní výzkum patologických hráčů

12.12.2013 | Marie Coufalová

Diplomová práce se zabývá hazardním hráčstvím jako aktuálním fenoménem, a dopady hazardu na hráče a jeho okolí v různých aspektech jeho života.

Mapování a metodika zvládání somatických komplikací injekčních uživatelů drog

Diplomové práce | Studium

Mapování a metodika zvládání somatických komplikací injekčních uživatelů drog

12.12.2013 | Marie Coufalová

Cílem výzkumu je zmapovat způsoby řešení somatických komplikací injekčních uživatelů drog pracovníky nízkoprahových služeb pro uživatele drog v hl. m. Praha.

Dítě jako motivace k abstinenci u drogově závislých matek

Diplomové práce | Studium

Dítě jako motivace k abstinenci u drogově závislých matek

12.12.2013 | Marie Coufalová

Cílem práce je zjistit, zda je dítě motivací k abstinenci a jakou roli hraje otěhotnění v užívání drog ženami.