NETAD

Analýza výzkumného potenciálu sítě následné péče

NETAD | Projekty kliniky

Analýza výzkumného potenciálu sítě následné péče

04.12.2013 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo realizováno 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu.

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

NETAD | Projekty kliniky

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

20.11.2013 | Mgr.PhDr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

Dokument Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice (Verze 4.7, listopad 2013, autoři revizí v rámci verze 4: Lenka Vavrinčíková, Jiří Libra, Michal Miovský) navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele návykových látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.

Regionální konference projektu NETAD a Cena adiktologie 2012

NETAD | Projekty kliniky

Regionální konference projektu NETAD a Cena adiktologie 2012

18.02.2013 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Dne 22. 12. 2012 proběhla v Lékařském domě regionální konference projektu NETAD zaměřená na problematiku Dětí a dospívající v adiktologických službách, v jejímž rámci byli vyhlášeni vítězové již 7. ročníku Ceny adiktologie. Cenu adiktologie získal doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult. a Cenu "Kiron" získalo P-centrum z Olomouce.

Co když je u výměny dítě?

NETAD | Projekty kliniky

Co když je u výměny dítě?

09.01.2013 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN organizuje v rámci projektu NETAD další společné setkání určené nejen pro zájemce z řad harm reduction služeb, ale i z jiných oblastí, další tématickou konferenci s názvem: "Co když je u výměny dítě?"

Adiktologické fórum

NETAD | Projekty kliniky

Adiktologické fórum

23.11.2012 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek informuje o jedné z aktivit projektu NETAD - Adiktologickém fóru, které je přístupné pro všechny odborníky pracující v oblasti závislostí.

Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD)

NETAD | Projekty kliniky

Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD)

28.05.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Hlavním cílem projektu je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Výzva č. 17 v oblasti podpory 2.4 – Partnerství a sítě.