Léčebné projekty

Metadonová substituční léčba v Apolináři v letech 2009-2012

Léčebné projekty | Projekty kliniky

Metadonová substituční léčba v Apolináři v letech 2009-2012

11.06.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Metadonová substituční léčba je nezastupitelnou součástí sítě služeb pro drogově závislé, v Centru substituční léčby v Apolináři na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN je provozována nepřetržitě od roku 1997.