Drogy a zákon

Návrh na rozšíření seznamu návykových látek

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Návrh na rozšíření seznamu návykových látek

19.03.2015 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Ministerstvo zdravotnictví předložilo dne 18.3.2015 do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Toto nařízení od 1.1.2014 stanoví seznam návykových látek též pro účely trestního práva, tedy pro účely stíhání tzv. primárních drogových trestných činů, např. prodeje, držení, dovozu a vývozu tzv. nelegálních drog.

Doporučení veřejné ochránkyně práv k protialkoholním a protitoxikomanickým záchytným stanicím

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Doporučení veřejné ochránkyně práv k protialkoholním a protitoxikomanickým záchytným stanicím

13.11.2014 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Veřejná ochránkyně se v rámci své činnosti věnuje kromě jiného dohledu nad omezováním osobní svobody. Do této oblasti patří též výkon dohledu na situací v protialkoholních a protitoxikomanických stanicích, neboť hospitalizace v těchto zařízeních je podřazena pod tzv. nucenou / nedobrovolnou hospitalizaci.

Návrh legislativy k novým psychoaktivním látkám je odklonem od trestně-právních sankcí

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Návrh legislativy k novým psychoaktivním látkám je odklonem od trestně-právních sankcí

31.03.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Dosavadní přístup Evropské komise ke kontrole tzv. nových psychoaktivních látek je považován za zdlouhavý a neefektivní - počet nových psychoaktivních látek na evropském trhu neustále stoupá. Evropská komise předložila návrh, který zdrůrazňuje roli správního práva při kontrole těchto látek na úkor kriminálním sankcím.

Řízení pod vlivem návykových látek - nově stanovené limitní hodnoty  u nelegálních drog

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Řízení pod vlivem návykových látek - nově stanovené limitní hodnoty u nelegálních drog

19.03.2014 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Dne 18.3.2014 bylo vyhlášeno nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejich dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou. Nařízení nabývá účinnosti dne 2.4.2014.

Regulace trhu s konopím ve státě Washington, USA - zahájení licencování a kontrola prodeje

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Regulace trhu s konopím ve státě Washington, USA - zahájení licencování a kontrola prodeje

06.11.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Voliči amerického státu Washington (neplést s hlavním městem - Washington D. C.) legalizovali v listopadu 2012 trh s konopím, stejně jako voliči dalším americkém státu Colorado. V roční lhůtě, která uplyne 1. prosince 2013, připravili zákonodárci pravidla licencovaného prodeje konopí. V současnosti probíhá 30 denní lhůta pro podání žádosti o licence. Ty budou uděleny přibližně 300 subjektům, které splní podmínky zákonodárce. Federální legislativa USA ponechává konopí v souladu s mezinárodnmi úluvami OSN jako nelegální, proti situaci ve Washingtonu nezasahuje.

Kontrola nabídkové strany na trhu s konopím ve státě Colorado - přijaté regulace

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Kontrola nabídkové strany na trhu s konopím ve státě Colorado - přijaté regulace

06.11.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Americký stát Colorado, stejně jako stát Washington, legalizoval v listopadu 2012 konopí a připravil přísná omezení zaměřená na kontrolu tohoto trhu. Pravidla vytvářela zvláštní jednotka nazvaná podle přijatého zákona - Amendment 64 Task Force, která vytvořila celkem pět pracovních skupin zaměřených na různé oblasti regulace. Návrh regulace byl otevřen k poznámkování veřejností, její finální verze byla zveřejněna v září 2013. Federální vláda ponechává platný zákaz konopí, ale respektuje snahy státu Colorado o kontrolu trhu, zejména pokud jde o prioritní cíl - zamezení přístupu mladistvých na trh s konopím.