Drogy - mýty a stereotypy

Absťák (syndrom z odnětí drogy) je nesnesitelně trýznivý

Drogy - mýty a stereotypy | Informace z adiktologie

Absťák (syndrom z odnětí drogy) je nesnesitelně trýznivý

19.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

I nezasvěcený člověk si patrně při slovu absťák vybaví představu o velmi nepříjemném a bolestivém stavu, který stav odnětí drogy člověku, který je fyzicky závislý na určité droze, přináší. Bolestivé příznaky absťáku - zimnice , horečka, bolesti kostí, zvracení, průjem, křeče, nespavost, podrážděnost - se však nápadně podobají příznakům těžké chřipky, kterou čas od času trpí mnoho z nás. Jak to tedy s tou trýzní spojenou se syndromem odnětí drogy je?

Mýty a stereotypy o drogách a jejich uživatelích

Drogy - mýty a stereotypy | Informace z adiktologie

Mýty a stereotypy o drogách a jejich uživatelích

17.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Mýty lze definovat jako „výmysly, nepravdy či smyšlenky“, stereotypy zase jako „tradiční, ustálené a často mylné představy“. V oboru adiktologie, který se zabývá prevencí, léčbou a výzkumem různých forem závislého chování, jich v průběhu desítek let vznikala, šířila se a ujala se v obecném povědomí řada z nich. Mnohé často působí problémy všem, jichž se užívání alkoholu, tabáku a ilegálních drog nějakým způsobem dotýká. Tedy nejenom uživatelům návykových látek a jejich nejbližším, ale i odborníkům, kteří se snaží možným problémům spojeným s jejich užíváním předcházet nebo je řešit, ale i nám ostatním přinejmenším tím, že nám někdo - byť v dobré víře, ale často úmyslně - neříká pravdu. Protože jedním z cílů Centra adiktologie je přenášet poznatky z vědeckého výzkumu do praxe, budeme se „oblíbeným“ mýtům z oboru v této části věnovat a pokoušet se je uvádět na pravou míru.

Proč lidé užívají drogy

Drogy - mýty a stereotypy | Informace z adiktologie

Proč lidé užívají drogy

11.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Lidé užívají drogy, aby unikli nudě nebo aby utekli před problémy. To je další z oblíbených stereotypů, na němž bohužel často staví řada opatření, jež jsou svými navrhovateli a realizátory často prohlašována za nejlepší formu primární prevence užívání návykových látek. Sem patří především všechny sportovní akce pořádané pod heslem: „sportem proti drogám“, které by paradoxně probíhaly, i kdyby žádné drogy a problémy spojené s jejich užíváním lidstvo netrápily.