Minimalizace rizik

Minimalizace rizik (harm reduction) v kontaktním centru pro uživatele drog

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Minimalizace rizik (harm reduction) v kontaktním centru pro uživatele drog

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Doslovný překlad termínu harm reduction by zněl „snižování škod“ (V praxi se máme všichni možnost každodenně setkávat s prostředky minimalizující možnost poškození zdraví lidí, kteří dobrovolně vykonávají činnost, jež je potenciálně ohrožuje. Rukavice, ochranné přilby, sluneční brýle, filtry k monitorům i záchranné pásy v autech...). Ale vzhledem k primárnímu cíli - snižovat rizika možného poškození v důsledku užívání drog se jako přiměřenější jeví termín minimalizace rizik.

Časy se mění aneb přístup harm reduction vůči užívání alkoholu?

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Časy se mění aneb přístup harm reduction vůči užívání alkoholu?

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Tradiční pojetí závislosti na užívání alkoholu jako (neléčitelné) nemoci, jež jako jediné možné řešení situace uživatele alkoholu (či jiných drog) vnímá naprostou a doživotní abstinenci, je v posledních letech stále více podrobováno odborné kritice. Ta s sebou přináší i diskusi o změně paradigmatu, podle nějž není uvažováno o závislosti, ale o problémovém pití (či užívání jiných návykových látek) jako o naučeném chování, jemuž se lze odnaučit a změnit nejen směrem k totální abstinenci, ale i ke kontrolovanému, umírněnému pití. V tomto kontextu získává na významu přístup harm reduction (též snižování nebo minimalizace rizik).

Minimalizace rizik

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Minimalizace rizik

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková