Léčba a následná péče

Adiktologické poradenství v systému adiktologických služeb

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Adiktologické poradenství v systému adiktologických služeb

28.03.2013 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Adiktologické poradenství je v různé podobě poskytováno klientům v celém spektru systému adiktologických služeb. V této kapitole budou popsána specifika poskytování adiktologického poradenství ve třech základních typech adiktologické péče: nízkoprahové programy, ambulantní a ústavní léčba a následná péče.

Vztah mezi krizovými situacemi a závislostním chováním

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Vztah mezi krizovými situacemi a závislostním chováním

02.01.2013 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Mezi závislostním chováním a krizí lze vymezit tři základny typy vztahu: závislostní chování jako důsledek nezvládnuté krizové situace, závislostní chování jako příčina krizové situace a krize v procesu léčby závislostí (Hajný, 2002; Millerová, 2011)

Harm reduction v léčbě užívání alkoholu

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Harm reduction v léčbě užívání alkoholu

20.06.2012 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Harm reduction v léčbě užívání alkoholu je pragmatický přístup, který nabízí rizikovým uživatelům alkoholu alternativu ke klasické abstinenčně orientované léčbě v podobě kontrolovaného užívání alkoholu (Marlatt & Witkiewitz, 2002).

Citová vazba a závislost

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Citová vazba a závislost

21.02.2012 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Koncept citové vazby se v psychologické literatuře objevil v polovině minulého století. Jeho autor John Bowlby (2010) ho definoval jako trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost s určitou osobou, zejména v podmínkách stresu. Tendence k citové vazbě jsou podle této teorie geneticky podmíněné a základní vztahová zkušenost citové vazby vzniká v raném dětství mezi kojencem a matkou, při absenci matky případně jinou nejbližší vztahovou osobou (Wallin, 2007).

Vzorce užívání alkoholu u žen a mužů

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Vzorce užívání alkoholu u žen a mužů

20.12.2011 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Epidemiologické výzkumy provedené po celém světě dochází ke stejnému závěru, že muži užívají alkohol častěji a ve větším množství než ženy (Wilsnack et al., 2000). Rozdíly ve vzorcích užívání mezi pohlavími jsou dány biologickými i psychosociálními faktory.

Kouření a výživa

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Kouření a výživa

01.11.2011 | PhDr. Lenka Čablová

Kuřáci se dle aktuálních výzkumů stravují ve srovnání s nekuřáky méně zdravě. Konzumují více tuků, méně zeleniny a ovoce, mají horší lipidový a glykemický profil (Doherty et al., 2011; Hrubá, Žaloudíková, Matějová, 2010; McClure et al., 2009). Mezi adolescenty a mladými dospělými je zvýšena prevalence metabolického syndromu a diabetu. Kuřáci mají sice nižší BMI než nekuřáci, ale ukládání tuku je více abdominální (Clair et al., 2011). Určité riziko a současně obava ze zvýšení hmotnosti mohou představovat překážku při odvykání kouření zejména u žen (Johnson et al., 2009).