Drogy a společnost

19. číslo kulturního čtrnáctideníku A2 je věnováno tématu drog

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

19. číslo kulturního čtrnáctideníku A2 je věnováno tématu drog

22.09.2015 | Mgr. Petr Matoušek

Kulturní čtrnáctideník A2 je periodikum, které se věnuje kultuře v nejširším možném kontextu. Nenajdeme zde jen recenze na knihy, filmy či výstavy, ale i politické komentáře (rubrika Zahraničí, Společnost), vyhraněné názory (rubrika eskalátor) a výzvy či komentáře k občanským aktivitám (rubrika Odpor). Svým zaměřením se časopis hlásí spíše k levicovému názorovému spektru a tak i téma drog je vlastně vtaženo, jak je v editorialu připomenuto, do nesamozřejmého kontextu: „Drogy jsou každodenní součástí našich životů. Ať už jsou to tolerované stimulanty káva a čaj, pomáhající udržovat v chodu soukolí kapitalismu… (Kouba, 2015, s. 2)“. Tento pohled zasazující drogy do politického prostoru není v českém prostoru běžný, v zahraničních studiích je užíván častěji (srovnej např.: Taylor-Wickenden, 2015).

Proč je dobré znát disability studies?

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Proč je dobré znát disability studies?

16.03.2015 | Mgr. Petr Matoušek

Před nedávnem vyšla v České republice první antologie textů z oboru disability studies. Editovala ji Kateřina Kolářová (2012), která se tímto oborem dlouho zabývá a antologie tomu odpovídá. Vybrané texty tvoří ucelené bloky, mají vynikající úroveň a otevírají v českém prostředí dosud nediskutovaná témata. Tento text není prostou recenzí na tuto antologii, ani úvodem do disability studies, ale chce ukázat na určité podobnosti otázek, témat, kritik a přesahů, která disability studies nabízejí pro adiktologii.

O dokumentárních filmech a vizuálních studiích

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

O dokumentárních filmech a vizuálních studiích

17.12.2014 | Mgr. Petr Matoušek

Hlavním smyslem tohoto textu není odkázání do virtuálního prostoru a nabádání ke shlédnutí dokumentárních filmů. Tím pravým důvodem, proč zde avizuji tyto dokumentární filmy, je upozornit na existenci oboru vizuální studia. Vizuální studia jsou na mnoha univerzitách součástí akademického světa různých oborů. Nejen těch uměleckých, ale i těch sociálních, jako je například antropologie, sociologie, genderová studia, disability studies apod. Pro tyto obory se vizuální obrazy filmu a fotografie staly nedílnou součástí a svébytnými výzkumnými nástroji pro vyjádření různých témat. Je vizualita tématem, kterým by se adiktologie měla zabývat?

Sledování online zpravodajství - koníček nebo závislost?

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Sledování online zpravodajství - koníček nebo závislost?

30.06.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

"Závislost na internetu" je forma nutkavého chování, která mezi adiktology vytváří značnou kontroverzi. Podobně jako "závislost na nakupování", "závislost na jídle" nebo "závislost na sexu" nemá toto nutkavé jednání či "nelátková závislost" vlastní psychiatrickou škatulku. Přesto se dá měřit a léčit.

I´m waiting for the man (Velvet Underground)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

I´m waiting for the man (Velvet Underground)

10.05.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Další z písní skupiny Velvet Undergroundu evokuje jednotvárný kolotoč, do něhož se propadne uživatel drog, který se stane na užívání heroinu nebo jiné drogy závislým. Jedním ze znaků takového stereotypního kolotoče je neustálé čekání na dealera. V písni je symbolicky vyjádřen i životní styl závislého uživatele drog, který žije ze dne na den a v okamžiku, kdy má "svoji dávku", zdá se mu být zítřek a s ním spojené opakované shánění drogy velmi daleko.

Planeta Hieronyma Bosche II (Progres 2)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Planeta Hieronyma Bosche II (Progres 2)

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Tato píseň pochází z roku 1978, kdy Progres 2 představil první ucelený scénický projekt v ČR pod názvem "Dialog s vesmírem", tedy útvar, který byl někdy rovněž označován jako rocková opera. Dialog s vesmírem byl vydán na dlouhohrající vinylové desce (jiné tehdy nebyly) v roce 1980 a píseň Planeta Hieronyma Bosche II byla patrně vlivem komunistické cenzury změněna. Dobovým cenzorům se zřejmě nelíbilo slovo heroin, které se v písni objevovalo a to přesto, že píseň svým obsahem před heroinem spíše varuje.