Drogy a společnost

Sledování online zpravodajství - koníček nebo závislost?

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Sledování online zpravodajství - koníček nebo závislost?

30.06.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

"Závislost na internetu" je forma nutkavého chování, která mezi adiktology vytváří značnou kontroverzi. Podobně jako "závislost na nakupování", "závislost na jídle" nebo "závislost na sexu" nemá toto nutkavé jednání či "nelátková závislost" vlastní psychiatrickou škatulku. Přesto se dá měřit a léčit.

I´m waiting for the man (Velvet Underground)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

I´m waiting for the man (Velvet Underground)

10.05.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Další z písní skupiny Velvet Undergroundu evokuje jednotvárný kolotoč, do něhož se propadne uživatel drog, který se stane na užívání heroinu nebo jiné drogy závislým. Jedním ze znaků takového stereotypního kolotoče je neustálé čekání na dealera. V písni je symbolicky vyjádřen i životní styl závislého uživatele drog, který žije ze dne na den a v okamžiku, kdy má "svoji dávku", zdá se mu být zítřek a s ním spojené opakované shánění drogy velmi daleko.

Drogy a umění

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Drogy a umění

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Nespočetně umělců - spisovatelů, básníků, dramatiků, hudebníků, malířů i novinářů hledalo svoji inspiraci v drogách. Mnoho z nich za to zaplatilo svojí závislostí na jejich užívání, někteří i smrtí. O problémech mnoha rockových muzikantů s drogami se poměrně všeobecně ví, méně však je asi známo, že i někteří z nejznámějších jazzových hudebníků byli závislými na užívání heroinu. Je škoda, že je jen velmi málo výzkumů, které by se zaměřovaly na vztah mezi užíváním drog a kreativitou jejich uživatelů. Je možné, že stavy stavy změněného vědomí po požití drog dovolí některým lidem nahlížet na svět z nové perspektivy a umožnit jim získat vhled, který později dokáží vyjádřit uměleckými formami. Ale zde je na místě ocitovat varování Paul McCartney, světově známého ex-beatla, který měl svého času rovněž poměrně bohaté zkušenosti s užíváním drog: „Drogy mohou otevřít mnoho dveří. Ale na všechny otázky si člověk musí odpovědět sám.“

Matčin malý pomocník - Mother\'s Little Helper (Rolling Stones)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Matčin malý pomocník - Mother's Little Helper (Rolling Stones)

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Když se mluví a píše o drogách, často se zapomíná na ty, jež jsou možná mnohem rozšířenější, než drogy ilegální - a sice léky. Jsou sice na lékařský předpis, ale nezřídka jsou zneužívány a mohou vést k vážným zdravotním poškozením, někdy i k úmrtí. Že se nejedná o něco nového, dokládá i tato letitá píseň skupiny Rolling Stones. Závislost na užívání léků však nebývá společností vnímána jako problém, patrně proto, že se jedná o léky. Možná už jsme zapomněli, že většina dnešních ilegálních drog, byla původně používána nejenom pro zlepšení nálady či relaxaci, ale i jako účinné léky na konkrétní zdravotní potíže. Nezáleží ale na zákonném statutu té které látky, ale na tom zda její užívání nepůsobí jednotlivcům či jejich rodinám více škod než užitku.

Sestra Morfin - Sister Morphine (Rolling Stones)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Sestra Morfin - Sister Morphine (Rolling Stones)

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Tato píseň je zřejmě zpovědí člověka, který v důsledku užívání drog umírá na nemocničním lůžku. Co je pro nás nezvyklé, je skutečnost, že dvě drogy, které v této písni hrají hlavní roli, jsou na rozdíl od češtiny v ženském rodě.

Planeta Hieronyma Bosche II (Progres 2)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Planeta Hieronyma Bosche II (Progres 2)

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Tato píseň pochází z roku 1978, kdy Progres 2 představil první ucelený scénický projekt v ČR pod názvem "Dialog s vesmírem", tedy útvar, který byl někdy rovněž označován jako rocková opera. Dialog s vesmírem byl vydán na dlouhohrající vinylové desce (jiné tehdy nebyly) v roce 1980 a píseň Planeta Hieronyma Bosche II byla patrně vlivem komunistické cenzury změněna. Dobovým cenzorům se zřejmě nelíbilo slovo heroin, které se v písni objevovalo a to přesto, že píseň svým obsahem před heroinem spíše varuje.