Drogy a společnost

Proč je dobré znát disability studies?

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Proč je dobré znát disability studies?

16.03.2015 | Mgr. petr matoušek

Před nedávnem vyšla v České republice první antologie textů z oboru disability studies. Editovala ji Kateřina Kolářová (2012), která se tímto oborem dlouho zabývá a antologie tomu odpovídá. Vybrané texty tvoří ucelené bloky, mají vynikající úroveň a otevírají v českém prostředí dosud nediskutovaná témata. Tento text není prostou recenzí na tuto antologii, ani úvodem do disability studies, ale chce ukázat na určité podobnosti otázek, témat, kritik a přesahů, která disability studies nabízejí pro adiktologii.

O dokumentárních filmech a vizuálních studiích

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

O dokumentárních filmech a vizuálních studiích

17.12.2014 | Mgr. petr matoušek

Hlavním smyslem tohoto textu není odkázání do virtuálního prostoru a nabádání ke shlédnutí dokumentárních filmů. Tím pravým důvodem, proč zde avizuji tyto dokumentární filmy, je upozornit na existenci oboru vizuální studia. Vizuální studia jsou na mnoha univerzitách součástí akademického světa různých oborů. Nejen těch uměleckých, ale i těch sociálních, jako je například antropologie, sociologie, genderová studia, disability studies apod. Pro tyto obory se vizuální obrazy filmu a fotografie staly nedílnou součástí a svébytnými výzkumnými nástroji pro vyjádření různých témat. Je vizualita tématem, kterým by se adiktologie měla zabývat?

Sledování online zpravodajství - koníček nebo závislost?

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Sledování online zpravodajství - koníček nebo závislost?

30.06.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

"Závislost na internetu" je forma nutkavého chování, která mezi adiktology vytváří značnou kontroverzi. Podobně jako "závislost na nakupování", "závislost na jídle" nebo "závislost na sexu" nemá toto nutkavé jednání či "nelátková závislost" vlastní psychiatrickou škatulku. Přesto se dá měřit a léčit.

I´m waiting for the man (Velvet Underground)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

I´m waiting for the man (Velvet Underground)

10.05.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Další z písní skupiny Velvet Undergroundu evokuje jednotvárný kolotoč, do něhož se propadne uživatel drog, který se stane na užívání heroinu nebo jiné drogy závislým. Jedním ze znaků takového stereotypního kolotoče je neustálé čekání na dealera. V písni je symbolicky vyjádřen i životní styl závislého uživatele drog, který žije ze dne na den a v okamžiku, kdy má "svoji dávku", zdá se mu být zítřek a s ním spojené opakované shánění drogy velmi daleko.

Drogy a umění

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Drogy a umění

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Nespočetně umělců - spisovatelů, básníků, dramatiků, hudebníků, malířů i novinářů hledalo svoji inspiraci v drogách. Mnoho z nich za to zaplatilo svojí závislostí na jejich užívání, někteří i smrtí. O problémech mnoha rockových muzikantů s drogami se poměrně všeobecně ví, méně však je asi známo, že i někteří z nejznámějších jazzových hudebníků byli závislými na užívání heroinu. Je škoda, že je jen velmi málo výzkumů, které by se zaměřovaly na vztah mezi užíváním drog a kreativitou jejich uživatelů. Je možné, že stavy stavy změněného vědomí po požití drog dovolí některým lidem nahlížet na svět z nové perspektivy a umožnit jim získat vhled, který později dokáží vyjádřit uměleckými formami. Ale zde je na místě ocitovat varování Paul McCartney, světově známého ex-beatla, který měl svého času rovněž poměrně bohaté zkušenosti s užíváním drog: „Drogy mohou otevřít mnoho dveří. Ale na všechny otázky si člověk musí odpovědět sám.“

Matčin malý pomocník - Mother\'s Little Helper (Rolling Stones)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Matčin malý pomocník - Mother's Little Helper (Rolling Stones)

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Když se mluví a píše o drogách, často se zapomíná na ty, jež jsou možná mnohem rozšířenější, než drogy ilegální - a sice léky. Jsou sice na lékařský předpis, ale nezřídka jsou zneužívány a mohou vést k vážným zdravotním poškozením, někdy i k úmrtí. Že se nejedná o něco nového, dokládá i tato letitá píseň skupiny Rolling Stones. Závislost na užívání léků však nebývá společností vnímána jako problém, patrně proto, že se jedná o léky. Možná už jsme zapomněli, že většina dnešních ilegálních drog, byla původně používána nejenom pro zlepšení nálady či relaxaci, ale i jako účinné léky na konkrétní zdravotní potíže. Nezáleží ale na zákonném statutu té které látky, ale na tom zda její užívání nepůsobí jednotlivcům či jejich rodinám více škod než užitku.