Adiktologie ve světě

Období po studené válce, mnoho Čechů kouří marihuanu - Úřady se začínají obávat: Marihuana je velmi populární  (POST-COLD WAR, SMOKING POT COMMONPLACE AMONG CZECHS - Marijuana Now So Popular: Authorities Starting To Worry)

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Období po studené válce, mnoho Čechů kouří marihuanu - Úřady se začínají obávat: Marihuana je velmi populární (POST-COLD WAR, SMOKING POT COMMONPLACE AMONG CZECHS - Marijuana Now So Popular: Authorities Starting To Worry)

02.02.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Překlad tohoto článku ze San Francisco Chronicle je názorným příkladem toho, jak mohou média díky zjednodušeným postupům a ukvapeným závěrům s patrným cílem napsat pro své čtenáře poutavou "story" nastartovat "morální paniku". Čtenář může po přečtení článku nabýt dojmu, že u nás pěstuje a kouří marihuanu prakticky každý. Kdyby si článek přečetli dlouholetí zastánci "boje proti drogám" v ČR, ihned se budou cítit na koni a začnou volat pro zpřísnění represe vůči uživatelům drog jako je tomu v Americe. A to i přesto, že tam jsou počty uživatelů drog v přepočtu na počet obyvatel mnohem vyšší než kdekoli v Evropě včetně naší země. To ale autor článku zapomněl uvést. Průměrný Američan, který zpravidla ani nemá potuchy, kde naše republika leží, se spokojeně utvrdí v názoru, že stejně musíme být nějaká "banánová" republika, když u nás začala léčebná centra pro uživatele návykových látek vznikat až po roce 2000. Ve skutečnosti však některá z nich pracují s uživateli návykových látek již desítky let a většina z nově vzniklých nezdravotnických zařízení, která se práci s uživateli návykových látek věnují, pracuje nejméně 10 let. Reportér po rozhovoru s jedním terapeutem uvádí "pracovní kategorizaci" kuřáků marihuany, kterou používají pracovníci programu ve své každodenní práci jako celospolečensky užívanou klasifikaci. Do "story" se prostě některá "suchá" fakta příliš nehodí.

Čilý ruch v Afghánistánu - obchod s heroinem prudce narůstá i přes pomoc USA (HEAVY TRAFFIC IN AFGHANISTAN, HEROIN TRADE SOARS DESPITE U.S. AID)

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Čilý ruch v Afghánistánu - obchod s heroinem prudce narůstá i přes pomoc USA (HEAVY TRAFFIC IN AFGHANISTAN, HEROIN TRADE SOARS DESPITE U.S. AID)

26.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Po pádu Talibánu se produkce opia a heroinu v Afghánistánu prudce zvýšila. Droga je do Evropy pašována po několika cestách, z nichž pro pašeráky nejatraktivnější je tzv. severní cesta, jež vede přes země bývalého Sovětského svazu a Polsko do Německa. Zejména v severní části Německa se čistota heroinu výrazně zvýšila a jeho pouliční ceny klesly až na 3 Eura za jednu dávku. Tato skutečnost představuje riziko pro nový boom užívání heroinu v Evropě včetně České republiky, s obrovským nárůstem užívání heroinu a jeho nepříznivých důsledků - zejména šíření HIV/AIDS mezi injekčními uživateli heroinu - se potýkají i země, které leží na tzv. severní cestě - zejména Tádžikistán a Rusko, které na podobné problémy nebyly připraveny.

Lze v Afghánistánu zavést systém licencovaného pěstování opia pro výrobu léků tišících bolest?

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Lze v Afghánistánu zavést systém licencovaného pěstování opia pro výrobu léků tišících bolest?

26.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Hlasováním o Afghánistánu, o zemi, která v současné době patří mezi největší světové producenty heroinu, připravil Evropský parlament půdu pro přijímání nových a zřejmě účinnějších opatření pro snižování nabídky ilegálních drog na černém trhu ve světě, než jsou dosavadní strategie ve stylu neúspěšné "války proti drogám" dlouhodobě prosazované zejména USA.

Americký Vládní kontrolní úřad (VKÚ): příliš chatrné údaje pro hodnocení války proti drogám (GAO: Data Too Fuzzy To Measure Drug War)

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Americký Vládní kontrolní úřad (VKÚ): příliš chatrné údaje pro hodnocení války proti drogám (GAO: Data Too Fuzzy To Measure Drug War)

04.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Přestože americký drogový car tvrdí, že užívání a nabídka drog (v USA) klesají, zpráva kontrolního úřadu označuje jeho statistiky za neprůkazné. Miami – Měřit úspěšnost americké „války proti drogám“ nebylo nikdy jednoduché. Konec konců se jedná o ilegální obchod, jehož výsledky nikdo na Wall Street nesleduje. Ale nyní se objevila nová zpráva Kongresu, jež vyvolává pochybnosti ohledně přehnaně optimistických tvrzení Bílého domu.