Adiktologie ve světě

Trendy v užívání drog, jak je odhalil rok 2010

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Trendy v užívání drog, jak je odhalil rok 2010

22.12.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Jak vypadá blízká budoucnost užívání drog v Evropě? Lidé chtějí kvalitnější látky v podobě nových drog a psychoaktivních léků.

Drogová politika USA - legalizace marihuany neprošla, ale výměna jehel podporu má

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Drogová politika USA - legalizace marihuany neprošla, ale výměna jehel podporu má

28.11.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Kalifornští voliči odmítli legalizaci marihuany v poměru 56:44. Legální trh s marihuanou, proti kterému by patrně beztak zakročila americká fenedální vláda, ani daňové výnosy z něj tedy Američany nečekají. Prezident Obama ale podpsal zrušení zákazu financovat programy výměny jehel, což pro americkou drogovou politiku představuje významné změny.

Uživatelé drog zachraňují tisíce životů

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Uživatelé drog zachraňují tisíce životů

05.10.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Dr. Samuel R. Friedman, který přijel v září do Prahy na konferenci Městsá drogová politika v éře globalizace, popsal v rozhovoru pro MF DNES roli sdružení uživatelů drog, které se v zahraničí úspěšně spolupodílí na snižování negativních dopadů užívání drog - od zdravotních rizik spojených s předávkováním po udržování veřeného pořádku. Friedman také představil výsledky studie, podle které vede vyšší vymáhání práva v různých městech USA k vyšší míře předávkování a vyšším výskytům infekčních nemocí.

Užívání návykových látek: aktuální trendy, výzkum, souvislosti

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Užívání návykových látek: aktuální trendy, výzkum, souvislosti

03.09.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

V Praze se uskuteční zasedání Mezinárodní společnosti editorů odborných časopisů v oboru adiktologie (ISAJE). Její členové při této příležitosti přednesou pro odbornou i laickou veřejnost sérii přednášek shrnujících aktuální trendy a výsledky výzkumu v oblasti drogové politiky, léčby závislostí, a v oblasti nových drog na taneční scéně a těkavých látek. Přednáškové odpoledne se uskuteční 29. září 2010, 14:00 – 18:00 ve Velkém sále Psychiatrické kliniky 1. Lf UK a VFN v Praze.

Vídeňská deklarace - kriminalizace uživatelů drog vede k šíření HIV/AIDS

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Vídeňská deklarace - kriminalizace uživatelů drog vede k šíření HIV/AIDS

28.07.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Ve Vídni proběhla mezinárodní konference AIDS 2010. Účastníci konference podepsali deklaraci, která volá po dekriminalizaci užívání drog ve všech státech světa a obrat k výzkumem podloženým přístupům z oblasti harm reduction. Deklarace má téměř patnáct tisíc podpisů.

Postmoderní zprávy z drogového Mexika

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Postmoderní zprávy z drogového Mexika

21.06.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Současné Mexiko, které je tranzitní zemí pro nelegální drogy směrované do USA, se snaží vyrovnat s negativními dopady války proti drogám. Od roku 2006, kdy se ujal vlády prezident Felipe Calderon, došlo přibližně k 23 000 úmrtí, z toho 5 000 za rok 2010. V zemi současně rostou indikátory užívání drog, z 4,2% populace, která někdy užila nelegální drogu v roce 2002 na 5,7 % v roce 2008. Drogová politika v Mexiku je zatím nesystematická, k dispozici jsou pouze abstinenčně orientované programy typu anonymních alkoholiků. V letošním roce ukončují studium první absolventi magisterského programu závislostí na Institutu Kanankil v Meridě, školí je i odborníci z České republiky.