Strategické dokumenty EU

 2. Legislativní rámec EU v oblasti Právo a vnitřní bezpečnost

Strategické dokumenty EU | Informace z adiktologie

2. Legislativní rámec EU v oblasti Právo a vnitřní bezpečnost

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Seznam právních dokumentů, jež musí kandidátské země akceptovat před vstupem do EU. Jsou předmětem tzv. předstupních jednání a každá kandidátská země musí Komunitní Acquis zapracovat do svého národního práva, jinak není do EU přijata.

3. Politické dokumenty o podobě drogové politiky EU

Strategické dokumenty EU | Informace z adiktologie

3. Politické dokumenty o podobě drogové politiky EU

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Podobu drogové politiky definují 2 typy politických dokumentů - Strategie drogové politiky EU (jež definuje hlavní cíle, principy a směřování drogové politiky EU) a Akční plán drogové politiky EU (rozpracovává obecné teze strategie do podoby konkrétních opatření a úkolů). Níže naleznete anotace aktuálně platných dokumentů včetně odkazů na jejich plné verze v českém jazyce.

1. Úmluva o Evropské unii z roku 1993

Strategické dokumenty EU | Informace z adiktologie

1. Úmluva o Evropské unii z roku 1993

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Představuje základní organizační princip, na němž je Evropská unie postavena.

Strategické dokumenty o podobě drogové politiky EU

Strategické dokumenty EU | Informace z adiktologie

Strategické dokumenty o podobě drogové politiky EU

25.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Tyto dokumenty lze rozdělit zhruba do tří kategorií - 1) obecné - úmluvy upravující organizaci EU, 2) právní - tzv. Acquis Communitaire - tj. seznam platných právních předpisů upravujících určitou oblast - v daném případě podobu opatření drogové politiky EU a 3) politické - které upravují podobu aktuálních opatření, k nimž patří tzv. strategie a akční plány. V této sekce naleznete stručné anotace dokumentů kategorie 1) a 3) včetně odkazů na jejich plný text a přehled dokumentů kategorie 2).