Politické deklarace

Deklarace o hlavních principech přístupu snižování poptávky po drogách (1998)

Politické deklarace | Informace z adiktologie

Deklarace o hlavních principech přístupu snižování poptávky po drogách (1998)

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Deklarace vyzývá členské státy OSN, aby zintenzívnily své úsilí v oblasti snižování poptávky po drogách, jež má „obsahovat širokou škálu přiměřených intervencí, propagovat zdraví a sociální pohodu u jednotlivců, rodin a komunit a snížit nepříznivé důsledky užívání pro jednotlivce i pro společnost“. Zde naleznete její stručnou anotaci a odkaz na její plné znění v anglickém jazyce.

Politická deklarace ze Zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN - Postavme se světovému drogovému problému společně z 8.-10. června 1998

Politické deklarace | Informace z adiktologie

Politická deklarace ze Zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN - Postavme se světovému drogovému problému společně z 8.-10. června 1998

18.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Zde naleznete stručný souhrn jedné ze dvou nejvýznamnějších politických deklarací OSN o drogách včetně odkazu na její plné znění v anglickém jazyce. Na rozdíl od úmluv mají politické deklarace charakter pouhých doporučení, jež nejsou pro členské země závazná a jejich naplňování je plně v kompetenci národních vlád.