Dokumenty Světové zdravotnické organizace

Evropský akční plán o alkoholu 2000-2005

Dokumenty Světové zdravotnické organizace | Informace z adiktologie

Evropský akční plán o alkoholu 2000-2005

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Definuje 10 strategií, jež Světová zdravotnická organizace prosazovala ve snaze snížit užívání alkoholu per se stejně jako jeho nepříznivé dopady na zdraví lidí:

Dokumenty Světové zdravotnické organizace

Dokumenty Světové zdravotnické organizace | Informace z adiktologie

Dokumenty Světové zdravotnické organizace

25.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Světová zdravotnická organizace (SZO) se otázkám spojeným s užíváním návykových látek dlouhodobě věnuje, protože je považuje za hrozbu pro zdravý vývoj jednotlivců i společnosti. Na rozdíl od řady mezinárodních orgánů OSN jež se kontrolou návykových látek zabývají, se však SZO zaměřuje jak na ilegální, tak i na legální drogy - alkohol a tabák, jež vzhledem k rozšíření jejich užívání představují pro lidstvo výrazně větší zdravotní rizika, než ilegální látky. V tomto duchu připravila řadu koncepčních doporučení pro vlády jednotlivých zemí světa, jaká opatření mají přijímat s cílem rizika spojená s užíváním návykových látek minimalizovat. V této sekci naleznete krátké anotace nejvýznamnějších dokumentů SZO, jež se na zacházení s návykovými látkami - především těmi legálními - zaměřují. Naleznete i odkazy na plné znění těchto dokumentů v anglickém jazyce.