Drogová politika

Hodnocení drogové politiky

Drogová politika | Informace z adiktologie

Hodnocení drogové politiky

02.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

I na mezinárodní úrovni se lze setkat s tím, že existuje relativně málo výzkumů, které se věnují zkoumání realizace drogové politiky a opatření, jež usilují o řešení situace v užívání návykových látek. Čím to může být a jak lze při hodnocení drogové politiky postupovat diskutuje další část textu.

Teorie konstrukce drogové politiky

Drogová politika | Informace z adiktologie

Teorie konstrukce drogové politiky

02.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Drogová politika je forma sociální kontroly chování jednotlivců nebo určitých skupin společnosti. Její podobu implikuje a formuje to, jak společnost konceptualizuje „problém užívání drog“ (např. jako medicínský, morální, kriminální, sociální, veřejného zdraví), tj. jak se dívá na drogy, na jejich užívání a na uživatele. Podobu drogové politiky navíc ovlivňují skupiny odborníků, jež jsou do procesu její formulace a realizace zapojeny a jež mají na povahu „problému“ (pochopitelně – podle své profese – např. policisté, zdravotníci, sociální pracovníci) rozdílný názor a často mohou soupeřit o vliv v dané oblasti.

Česká drogová politika 1993 – 2003: analýza vývoje - 1. část

Drogová politika | Informace z adiktologie

Česká drogová politika 1993 – 2003: analýza vývoje - 1. část

02.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Výrazné politické, ekonomické, sociální a kulturní změny, jež česká společnost po revoluci v roce 1989 na cestě od totalitního k demokratickému systému nastoupila, s sebou přinesly i nová, za komunismu tabuizovaná témata. K nim patří např. kriminalita, život lidí s mentálními a zdravotními postiženími, zneužívání dětí nebo užívání. Zviditelnění těchto jevů médii a odborníky zastihlo společnost nepřipravenou, což vyvolalo potřebu začít se těmito otázkami systematicky zabývat. Vláda proto v roce 1993 položila prakticky „na zelené louce“ základy národní drogové politiky a od té doby byl vybudován systém inspirovaný modely některých západoevropských zemí. V tomto článku je diskutován vývoj, kterým česká drogová politika v uplynulém období prošla a kde se nachází nyní.

Drogová epidemiologie v evropském kontextu

Drogová politika | Informace z adiktologie

Drogová epidemiologie v evropském kontextu

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Dnes, 1. prosince, si připomínáme Světový den AIDS. Při této příležitosti vydaly Společný Program OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS) a Světová zdravotnická organizace (WHO) pod názvem „AIDS Epidemic Update 2003“ (Aktualizace informací o AIDS epidemii v roce 2003) zprávu o současné situaci a jejím vývoji ve světě. Ze závěru zprávy vyplývá, že přes všechna dosud realizovaná opatření nejsou nejmenší známky, že by se světovou epidemii HIV/AIDS dařilo zastavit. Na základě celosvětových odhadů žije dnes ve světě asi 40 milionů lidí s HIV (z toho 2,5 mil. dětí), 5 mil. lidí bylo v tomto roce virem HIV infikováno a zhruba 3 mil. jich na následky HIV/AIDS zemřely – což představuje dosud nejvyšší roční úmrtnost v důsledku této nemoci.

Drogová politika - teoretický úvod

Drogová politika | Informace z adiktologie

Drogová politika - teoretický úvod

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Drogová politika je forma sociální kontroly, jejíž podoba je determinována tím, jak daná společnost definuje problém užívání drog (MacGregor 1999), tj. (1) jak vnímá užívání drog a jejich uživatele, (2) kdo je uznávaným odborníkem pro jeho řešení a (3) jaká řešení tohoto problému navrhuje.