Bleskovky k výuce

Erasmus+ 2016/2017 pro studenty adiktologie

Bleskovky k výuce | Studium

Erasmus+ 2016/2017 pro studenty adiktologie

28.01.2015 | Mgr. Lucie Jurystová

V rámci programu Erasmus+ i v akademickém roce 2016/2017 budou moci studenti adiktologie absolvovat zahraniční studijní pobyt na několika partnerských univerzitách - v Belgii (University of Gent), v Chorvatsku (University of Zagreb) a ve Španělsku (University of Barcelona).

ERASMUS 2014 pro studenty adiktologie

Bleskovky k výuce | Studium

ERASMUS 2014 pro studenty adiktologie

27.01.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

V rámci programu LLP/ERASMUS i v akademickém roce 2014/2015 budou moci 2 studenti adiktologie absolvovat 4měsíční zahraniční studijní pobyt v Belgii - University of Gent, fakulta ortopedagogiky a nově také na Univerzitě v chorvatském Záhřebu (1 místo na 5 měsíců)

Nadační fond Scientia vyhlašuje cenu za nejlepší vědecké práce studentů 1. LF UK v Praze publikovaných v roce 2013

Bleskovky k výuce | Studium

Nadační fond Scientia vyhlašuje cenu za nejlepší vědecké práce studentů 1. LF UK v Praze publikovaných v roce 2013

14.01.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Cena je vypsána ve dvou kategoriích: studenti bakalářských nebo magisterských studijních programů, studenti presenční formy doktorských studijních programů v českém a anglickém jazyce.

Individuální studijní plán

Bleskovky k výuce | Studium

Individuální studijní plán

17.10.2011 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho nebo více ročníků studia podle individuálního studijního plánu, jehož průběh a podmínky zároveň stanoví. Při individuálním studijním plánu se upravují především: a) délka doby studia - to znamená, že požadavky uvedené ve studijním plánu pro daný ročník lze absolvovat za dobu kratší nebo delší než dva semestry, nejvýše však za dobu dvou let; b) organizace povinné části studia, a to po dohodě s vedoucím studijního předmětu. Práva a povinnosti studenta, který studuje podle individuálního studijního plánu, zůstávají nedotčeny; individuální studijní plán nezakládá jiná práva, než ta, která připouští rozhodnutí děkana o povolení individuálního studijního plánu.