Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Přednáška Návykové nemoci

Kalendář akcí

17.4.2014 - Přednáška Návykové nemoci

17.04.2014 - 17.04.2014

Koná se v rámci 7. cyklu přednášek pro veřejnost o psychiatrii a klinické psychologii od 17.15 do 18.45. Přednáší MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Specializační kurz Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování

Kalendář akcí

23.4.2014 - Specializační kurz Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování

23.04.2014 - 23.04.2014

Program: syndrom rizikového chování v dospívání jako hlavní faktor morbidity a mortality dospívajících, nástroje preventivního poradenství v oblasti návykových látek, práce s Manuálem drogové prevence v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD). Dotazník CRAFFT a jeho využití v pediatrické praxi. Poruchy příjmu potravy. Časné projevy některých chronických somatických chorob v dospívání.

Neuropsychiatrické fórum - IV. Konference

Kalendář akcí

23.4.2014 - Neuropsychiatrické fórum - IV. Konference

23.04.2014 - 25.04.2014

Vybrané okruhy: rozvoj neuropsychiatrie, životní cesta kriminálních psychopatů a vrahů, deprese a bolest, etanol v 21. století (léčebná koncepce snižování spotřeby etanolu, Nalmefen - stále nová koncepce po roce, postižení nervového systému způsobené alkoholem, etanol a epilepsie, sexuální poruchy, kognitivní poruchy, duchovní život, náboženství a neurověda.

Kurz Organizace a facilitace případových setkání

Kalendář akcí

24.4.2014 - Kurz Organizace a facilitace případových setkání

24.04.2014 - 25.04.2014

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří organizují (nebo chtějí organizovat) společná setkání s klientem a dalšími zástupci jeho sociální sítě. Ať už jde o konzultaci s klientem a jeho rodinou, setkání více pracovníků s jedním klientem anebo tzv. případovou konferenci při podezření na zanedbávání péče o dítě, vždy se na jednom místě setkává více lidí s různými zájmy, v různých rolích a s různými úhly pohledu.

Mezinárodní studentské psychologické dny 2014

Kalendář akcí

24.4.2014 - Mezinárodní studentské psychologické dny 2014

24.04.2014 - 25.04.2014

Cílem je výměna zkušeností, získání důkladné zpětné vazby k vlastní práci, navázání nových kontaktů, prožití atmosféry odborné konference doslova "na vlastní kůži" a možnost vyzkoušet si, jak nejlépe prezentovat svůj příspěvek na odborném fóru. Určeno pro studenty bakalářského i magisterského oboru psychologie.

Evropské sympozium Místo přístupu zaměřeného na člověka v Evropě: Přínos, aktivity a podněty pro rozbouřený svět

Kalendář akcí

25.4.2014 - Evropské sympozium Místo přístupu zaměřeného na člověka v Evropě: Přínos, aktivity a podněty pro rozbouřený svět

25.04.2014 - 27.04.2014

Symposium se koná společně s 15. valnou hromadou Evropské sítě pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCE Europe). Tato organizace spojuje 23 organizací v 13 evropských zemích a reprezentuje kolem 6700 psychoterapeutů a poradců. Cílem této sítě je šířit a rozvíjet přístup zaměřený na člověka, který již před více než 70 lety představil pro psychoterapii a poradenství Carl Rogers.