Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Mezinárodní konference Psychologické aspekty pomáhání

Kalendář akcí

4.11.2014 - Mezinárodní konference Psychologické aspekty pomáhání

04.11.2014 - 05.11.2014

Cílem konference je prezentace a výměna odborných poznatků z oblasti pomáhání, prosociálního a altruistického chování mezi odborníky z akademické, poradenské a klinické oblasti. Součástí konference bude plenární zasedání za účasti významných odborníků a jednání v odborných sekcích.

MedDialogy s Jedničkou Na Bojišti „Závislosti v Čechách“, druhý z pravidelných dialogů o medicíně (nejen) s médii

Kalendář akcí

4.11.2014 - MedDialogy s Jedničkou Na Bojišti „Závislosti v Čechách“, druhý z pravidelných dialogů o medicíně (nejen) s médii

04.11.2014 - 04.11.2014

Závislost na tabáku, alkoholu a dalších drogách, ale i patologické hráčství, závislost na internetu či počítačových hrách nejvíce ohrožuje děti a dospívající. Vzrůstá tedy potřeba expertů, kteří jsou jim schopni včas pomoci. Jedinou vysokou školou v ČR, která takové zdravotnické odborníky dokáže v plné šíři vzdělávat, je 1. lékařská fakulta UK.

Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka"). 
Téma: "Kouření v těhotenství"

Kalendář akcí

5.11.2014 - Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka"). Téma: "Kouření v těhotenství"

05.11.2014 - 05.11.2014

Pracovní schůze má charakter postgraduálního vzdělávání lékařů, klinických psychologů a zdravotních sester.

Kurz Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

Kalendář akcí

5.11.2014 - Kurz Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

05.11.2014 - 07.11.2014

Cílem je poskytnout frekventantům potřebné znalosti a dovednosti při práci s třídním kolektivem při aktivitách s prvky prevence rizikového chování a osobnostně sociální výchovy, v rámci běžné výchovně-vzdělávací činnosti a specifických preventivních, adaptačních a stmelovacích aktivitách, třídnických hodinách. Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy s motivací rozšířit své dovednosti a zkušenosti při práci s třídním kolektivem, studenty posledních ročníků psychologie a pedagogických fakult, kurz je zvlášť vhodný pro ty, kteří pracují rádi s dětmi, preferují přístup k dětem na partnerské úrovni, jsou otevření a komunikativní.

Výcvikový program Cestou systemických terapií

Kalendář akcí

6.11.2014 - Výcvikový program Cestou systemických terapií

06.11.2014 - 08.11.2014

Výcvikový program Cestou systemických terapií (dále CST) aktualizuje devět let zkušeností z realizace příbuzného akreditovaného výcvikového programu Umění terapie. Cílem je maximalizovat efektivnost a kvalitu procesu učení, tréninku a supervize tak, aby absolvent/ka naplňoval/a evropská kritéria (EAP,ČPS) pro výkon oboru psychoterapie.

Adiktologická konference Jihočeského kraje VIII. ročník.
Moto „Who is who“ aneb Vlak je vlak. Vlak je vlak, ale proč jsou vlastně adiktologické služby a kam patří?

Kalendář akcí

6.11.2014 - Adiktologická konference Jihočeského kraje VIII. ročník. Moto „Who is who“ aneb Vlak je vlak. Vlak je vlak, ale proč jsou vlastně adiktologické služby a kam patří?

06.11.2014 - 07.11.2014

Konference se zaměří na směřování oboru adiktologie, na úlohu organizací působících v adiktologii v širším společenském kontextu, na vnitroorganizační procesy v neustále se měnícím prostředí oboru a na další témata.