Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kalendář akcí

13.1.2017 - Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

31.08.2016 - 31.08.2016

Jedná se již o 10. běh vzdělávacího kurzu. Nabídka je určena nejen pro pracovníky adiktologických sociálních a psychologických služeb, ale i pro pracovníky poraden pro rodiny, kam se mohou obracet rodiny s dětmi s nejrůznějšími potížemi. Předpokládaný začátek kurzu je v lednu 2017. Odborným garantem kurzu je MUDr. Vladislav Chvála. Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů.

XIV. Intenzivní výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka personcentrický přístup dle Carla R. Rogerse.

Kalendář akcí

11.2.2017 - XIV. Intenzivní výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka personcentrický přístup dle Carla R. Rogerse.

11.02.2017 - 11.02.2021

Program je realizován formou komunitního výcviku po dobu 4 roků (rozsah 720 hodin), rozděleného do osmi semestrů formou týdenních a víkendových setkání.