Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Kurz Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni

Kalendář akcí

21.8.2014 - Kurz Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni

21.08.2014 - 21.08.2014

Absolvent získá informace o legislativním vymezení sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni, získá orientaci v problematice specifických možností sociální práce v podmínkách výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Bude se lépe orientovat v problematice vazebně stíhaných osob se zřetelem naplňování jejich práv a potřeb, formách a specifikách sociální práce ve specializovaných odděleních, seznámí se s některými novými přístupy k odsouzeným, s možnostmi hodnocení vězněných osob, s nabízenými studijními programy a možností resocializace těchto osob a návazné sociální práce po propuštění.

The First European Therapeutic Drug Monitoring Conference

Kalendář akcí

28.8.2014 - The First European Therapeutic Drug Monitoring Conference

28.08.2014 - 30.08.2014

Conference Topics: analysis of drugs, personalised pharmacotherapy, pharmacotherapy in pregnancy and breastfeeding, TDM in the elderly, relationship between TDM, phenotyping and genotyping and their significance for clinical practice.

Kurz Co napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci

Kalendář akcí

28.8.2014 - Kurz Co napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci

28.08.2014 - 28.08.2014

Kurz je zaměřen na porozumění neverbálních projevů a vysvětlení vybraných tělesných projevů v kontextu lidského chování. Součástí kurzu je praktické předvedení a nácvik konkrétních dovedností. Témata: složky neverbální komunikace v kontextu lidského chování a prožívání (mimika, haptika, proxemika, posturologie, paralingvistika, teritorialita)

Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni

Kalendář akcí

29.8.2014 - Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni

29.08.2014 - 29.08.2014

Absolvent získá informace o legislativním vymezení sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni, získá orientaci v problematice specifických možností sociální práce v podmínkách výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Bude se lépe orientovat v problematice vazebně stíhaných osob se zřetelem naplňování jejich práv a potřeb, formách a specifikách sociální práce ve specializovaných odděleních, seznámí se s některými novými přístupy k odsouzeným, s možnostmi hodnocení vězněných osob, s nabízenými studijními programy a možností resocializace těchto osob a návazné sociální práce po propuštění.

Kurz Práce s agresivním klientem

Kalendář akcí

1.9.2014 - Kurz Práce s agresivním klientem

01.09.2014 - 02.09.2014

Cílem semináře je připravit pracovníky na praktické řešení vypjatých situací a setkání se s agresí ze strany klientů případně dalších osob vyskytujících se v blízkosti služby (rodiče, sousedi, náhodní kolemjdoucí). Určeno profesionálním pracovníkům pracujících s různými cílovými skupinami (děti a mládež, osoby bez přístřeší, uživatele drog) v nízkoprahových sociálních službách zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV (terénní programy, NZDM, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra) a poskytujících služby na celém území ČR vyjma hl. m. Prahy.

Kurz Celoživotního vzdělávání ve studijním programu „Sociální patologie a prevence“

Kalendář akcí

1.9.2014 - Kurz Celoživotního vzdělávání ve studijním programu „Sociální patologie a prevence“

01.09.2014 - 30.06.2016

Cílem programu je poskytnout posluchačům ucelené soubory vědomostí o sociálně patologických jevech z pohledu psychologického, pedagogického a sociální práce. Jsou sledovány také disciplíny s právní tématikou a poznatky z oblasti společenských věd.