Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Kurz Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta

Kalendář akcí

25.11.2014 - Kurz Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta

25.11.2014 - 25.11.2014

Účastníci si osvojí dovednosti vedoucí k podpoře klienta a posílení vlastních kompetencí při zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, seznámí se se zásadami komunikace a možností poznání nových cest řešení krizových okamžiků jeho života.

Specializační kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Kalendář akcí

26.11.2014 - Specializační kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

26.11.2014 - 26.11.2014

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci.

Seminář Substituční léčba

Kalendář akcí

26.11.2014 - Seminář Substituční léčba

26.11.2014 - 26.11.2014

Aktuality z oblasti substituční léčby. Situace v ČR, novinky ve farmakoterapii.

Kurz Krizová intervence v praxi

Kalendář akcí

27.11.2014 - Kurz Krizová intervence v praxi

27.11.2014 - 28.11.2014

Kurz Krizová intervence v praxi je postaven převážně na prohloubení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích, které se vztahují k praxi účastníků kurzu a z části též na prohloubení sebepoznání. Součástí kurzu je supervize.

Psychiatrie pro praxi - XI. Konference ambulantních psychiatrů

Kalendář akcí

27.11.2014 - Psychiatrie pro praxi - XI. Konference ambulantních psychiatrů

27.11.2014 - 28.11.2014

Odborné programové celky: „Vezměte si ho k vám“ aneb psychiatrická konzilia u somatických pacientů“, „Výchova nebo léčba?“ aneb poruchy osobnosti a jejich léčba, „Staré“ závislosti – nové přístupy, „Mezi Skyllou a Charybdou: lékové interakce v praxi“, Stres, deprese a syndrom vyhoření u ambulantních psychiatrů, Právní novinky v ambulanci psychiatra. WORKSHOPY: „Na horské dráze“ aneb péče o pacienty s hraniční poruchou osobnosti, Profesní sebeochrana zdravotníků.

Specializační odborná stáž Návykové nemoci

Kalendář akcí

1.12.2014 - Specializační odborná stáž Návykové nemoci

01.12.2014 - 05.12.2014

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, systém léčby návykových nemocí.