Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Seminář – Substituční léčba

Kalendář akcí

25.11.2015 - Seminář – Substituční léčba

25.11.2015 - 25.11.2015

Program: Aktuality z oblasti substituční léčby. Situace v ČR, novinky ve farmakoterapii. Určeno pro lékaře substitučních center a další lékaře podílející se na substituční léčbě závislosti na opioidech.

Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Kalendář akcí

25.11.2015 - Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

25.11.2015 - 25.12.2015

Program: Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci. Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.

Kurz Krizová intervence v praxi

Kalendář akcí

26.11.2015 - Kurz Krizová intervence v praxi

26.11.2015 - 27.11.2015

Jedná se o navazující kurz určený absolventům kurzu Krizová intervence, to je pracovníkům krizových center, linek důvěry, pedagogům, psychologům, pracovníkům center drogových závislostí, kontaktních center, doléčovacích zařízení, pracovníkům prevence a všem, kdo pomáhají lidem v krizových situacích. Kurz Krizová intervence v praxi je postaven převážně na prohloubení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích, které se vztahují i k praxi účastníků kurzu a z části též na prohloubení sebepoznání. Součástí kurzu je supervize. Lektorem kurzu je PhDr. Ludvík Běťák.

XII. konference ambulantních psychiatrů

Kalendář akcí

26.11.2015 - XII. konference ambulantních psychiatrů

26.11.2015 - 27.11.2015

Tematické bloky: Psychoterapie formou ukázek. ADHD od dětství do dospělosti. Psychiatrie v gynekologii a porodnictví. Akutní stavy v psychiatrii. Psychosomatika. Právní novinky v ambulanci psychiatra. Blok Sekce ambulantní psychiatrie. Krizová intervence a utváření terapeutického vztahu u psychiatrického pacienta. Další informace v příloze.

Konference Drogové závislosti – násilníci a oběti

Kalendář akcí

26.11.2015 - Konference Drogové závislosti – násilníci a oběti

26.11.2015 - 27.11.2015

Konference je pořádána v rámci projektu Drogové závislosti – násilníci a oběti, který podpořila nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci a je financován z norských fondů.

XIV. Psychofarmakologické sympózium s mezinárodní účastí

Kalendář akcí

26.11.2015 - XIV. Psychofarmakologické sympózium s mezinárodní účastí

26.11.2015 - 28.10.2015

Hlavní téma: Psychopharmacological treatment – mind–body-consequences