Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Kalendář akcí

24.2.2016 - Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

24.02.2016 - 24.02.2016

Program: Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci.

Základní kurz o substituční léčbě I.

Kalendář akcí

29.2.2016 - Základní kurz o substituční léčbě I.

29.02.2016 - 04.03.2016

Pro lékaře pracující v centrech substituční léčby, lékaře předepisující substituční látky (Metadon, Buprenorfin) pacientům závislým na opioidech, pro žadatele o registraci zdravotnického zařízení provádějící substituční léčbu a pro další zájemce o problematiku substituční léčby.

Specializační kurz – Právní aspekty oboru návykové nemoci

Kalendář akcí

3.3.2016 - Specializační kurz – Právní aspekty oboru návykové nemoci

03.03.2016 - 03.03.2016

Základy legislativy oboru návykové nemoci. Praktické aspekty související s léčbou závislostí.

Výcvik v internetovém poradenství

Kalendář akcí

18.3.2016 - Výcvik v internetovém poradenství

18.03.2016 - 20.03.2016

Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství. Věnuje se zejména základním otázkám problematiky internetového poradenství a to v oblasti komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu.

Léčba závislosti na tabáku

Kalendář akcí

19.3.2016 - Léčba závislosti na tabáku

19.03.2016 - 19.03.2016

Epidemiologie závislosti na tabáku, mortalita a morbidita, pasivní kouření, účinná prevence, kontrola tabáku a legislativa. Farmakologické interakce cigaret. Princip závislosti na tabáku, diagnostika. Psychobehaviorální intervence, typické kuřácké situace, identifikace s nekuřáctvím, krátká intervence v ordinaci. Motivační rozhovory - základní princip techniky, demonstrace. Farmakoterapie, náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin. Zvláštní populace - adolescenti, těhotenství, kouření a hmotnost, přístup zaměstnavatele. Elektronické cigarety, harm reduction, kouření a psychiatrická komorbidita. mezinárodní standardy léčby.

Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Kalendář akcí

23.3.2016 - Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

23.03.2016 - 23.03.2016

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci.