Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Sandpalying - pískoviště

Kalendář akcí

6.1.2017 - Sandpalying - pískoviště

06.01.2017 - 07.01.2017

Absolvent kurzu se naučí využívat jeden z možných kreativních nástrojů pro práci s dětmi, dospělými i rodinami pro oblast poradenství i terapie a bude si tak moci rozšířit svůj vlastní rejstřík možností, jak s klienty pracovat. V rámci semináře si osvojí principy využívání pískoviště a práce s ním, pozná jeho možnosti a limity, indikace a kontraindikace použití. Skrze vlastní sebezkušenost v roli nácvikového „klienta“ i trénink v roli „terapeuta, poradce“ si osvojí základní dovednosti, jak pískoviště používat. Absolventi kurzu tak budou mít jak teoretické poznatky o tomto nástroji, tak praktické zkušenosti a skrze ně nabyté dovednosti, jak s pískovištěm pracovat.

kurz Děti a ztráta - Je těžké být tím, kdo zůstal

Kalendář akcí

12.1.2017 - kurz Děti a ztráta - Je těžké být tím, kdo zůstal

12.01.2017 - 16.03.2017

Seminář je zaměřen na pochopení procesu zpracování ztráty u dětí – jak se mohou cítit, přemýšlet a co od okolí potřebují. Účastníci si osvojí základy krizové komunikace s dětmi, které zažily ztrátu.Na základě tohoto porozumění vytvoří krizový plán pro případ, že by se s takovouto situací v roli pracovníka s dětmi potkali.Účastníci kurzu se budou v průběhu programu zaměřovat na pochopení specifik dětského prožívání a reakcí na ztrátu v mnoha jejích podobách (ztráta blízké osoby, mazlíčka, stěhování, rozvod rodičů apod.). Vzdělávací seminář je realizován ve spolupráci pracovníků Semiramis z.ú. a pracovníků první poradny v České republice pro děti se ztrátou Vigvam z.ú.

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kalendář akcí

13.1.2017 - Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

31.08.2016 - 31.08.2016

Jedná se již o 10. běh vzdělávacího kurzu. Nabídka je určena nejen pro pracovníky adiktologických sociálních a psychologických služeb, ale i pro pracovníky poraden pro rodiny, kam se mohou obracet rodiny s dětmi s nejrůznějšími potížemi. Předpokládaný začátek kurzu je v lednu 2017. Odborným garantem kurzu je MUDr. Vladislav Chvála. Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů.

XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku:
Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu

Kalendář akcí

6.2.2017 - XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu

06.02.2017 - 07.12.2016

Jsou vítány příspěvky teoretické i praktické, příklady dobré i špatné praxe. Jsou osloveni odborníky z věd o člověku i mimo ně. Interpretaci v tomto případě je chápána nejen jako snahu porozumět nějakému textu (v nejširším významu), ale i jako snaha své porozumění co nejvěrněji předat; to je podstatná část práce výzkumníka. Termín registrace příspěvků je do 15. 12. 2016.

XIV. Intenzivní výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka personcentrický přístup dle Carla R. Rogerse.

Kalendář akcí

11.2.2017 - XIV. Intenzivní výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka personcentrický přístup dle Carla R. Rogerse.

11.02.2017 - 11.02.2021

Program je realizován formou komunitního výcviku po dobu 4 roků (rozsah 720 hodin), rozděleného do osmi semestrů formou týdenních a víkendových setkání.

SYMPOSIUM O SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII: PŘÍSTUPY, PRAXE, VÝCVIK

Kalendář akcí

6.3.2017 - SYMPOSIUM O SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII: PŘÍSTUPY, PRAXE, VÝCVIK

06.03.2017 - 08.03.2017

Symposium k 50. výročí výcvikového systému SUR a 101. výročí narození Jaroslava Skály