Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Kurz Organizace a facilitace případových setkání

Kalendář akcí

24.4.2014 - Kurz Organizace a facilitace případových setkání

24.04.2014 - 25.04.2014

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří organizují (nebo chtějí organizovat) společná setkání s klientem a dalšími zástupci jeho sociální sítě. Ať už jde o konzultaci s klientem a jeho rodinou, setkání více pracovníků s jedním klientem anebo tzv. případovou konferenci při podezření na zanedbávání péče o dítě, vždy se na jednom místě setkává více lidí s různými zájmy, v různých rolích a s různými úhly pohledu.

Mezinárodní studentské psychologické dny 2014

Kalendář akcí

24.4.2014 - Mezinárodní studentské psychologické dny 2014

24.04.2014 - 25.04.2014

Cílem je výměna zkušeností, získání důkladné zpětné vazby k vlastní práci, navázání nových kontaktů, prožití atmosféry odborné konference doslova "na vlastní kůži" a možnost vyzkoušet si, jak nejlépe prezentovat svůj příspěvek na odborném fóru. Určeno pro studenty bakalářského i magisterského oboru psychologie.

Evropské sympozium Místo přístupu zaměřeného na člověka v Evropě: Přínos, aktivity a podněty pro rozbouřený svět

Kalendář akcí

25.4.2014 - Evropské sympozium Místo přístupu zaměřeného na člověka v Evropě: Přínos, aktivity a podněty pro rozbouřený svět

25.04.2014 - 27.04.2014

Symposium se koná společně s 15. valnou hromadou Evropské sítě pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCE Europe). Tato organizace spojuje 23 organizací v 13 evropských zemích a reprezentuje kolem 6700 psychoterapeutů a poradců. Cílem této sítě je šířit a rozvíjet přístup zaměřený na člověka, který již před více než 70 lety představil pro psychoterapii a poradenství Carl Rogers.

AT konference 2014

Kalendář akcí

27.4.2014 - AT konference 2014

27.04.2014 - 01.05.2014

Hlavní téma konference je "Závislost od kolébky do hrobu". V rámci odborného programu se bude konference věnovat tématům v oblastech prevence, léčby, snižování rizik a výzkumu v adiktologii, se zaměřením na specifické skupiny klientů: děti (včetně nenarozených), mladiství, těhotné ženy jako uživatelky, senioři.

Seminář Prevence ve škole

Kalendář akcí

28.4.2014 - Seminář Prevence ve škole

28.04.2014 - 28.04.2014

Vzdělávací akce přinese tato témata: Jak vést dospívající, aby uměli řešit své krizové stavy, školní nekázeň a její řešení, dotační řízení na MŠMT ČR a MHMP, právo ve škole. Určeno pro učitele, školní metodiky prevence a ředitele.

"Quo vadis, adiktologie? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití"

Kalendář akcí

29.4.2014 - "Quo vadis, adiktologie? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití"

29.04.2014 - 29.04.2014

Závěrečná konference projektu NETAD, která probíhá jako samostatná sekce AT konference 2014. V rámci této konference budou představeny navrhované koncepční změny v oboru adiktologie.