Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Jak se (ne)stát závislákem

Kalendář akcí

22.10.2014 - Jak se (ne)stát závislákem

22.10.2014 - 22.10.2014

Určeno pro metodiky prevence, pracovníky ve školství, učitele, pedagogy, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden.

Specializační kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Kalendář akcí

22.10.2014 - Specializační kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

22.10.2014 - 22.10.2014

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci.

Vědecká konference 38. Dni zdravotnej výchovy

Kalendář akcí

22.10.2014 - Vědecká konference 38. Dni zdravotnej výchovy

22.10.2014 - 23.10.2014

Konference se bude věnovat Národnímu programu podpory zdraví na Slovensku, který má iniciovat jednotlivé složky společnosti zabezpečit rozvoj veřejného zdraví tak, aby se dosáhlo trvalého zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Program a jeho priority jsou stanoven tak, aby po organizační a výkonné stránce mobilizovaly celou společnost k úsilí o zdraví a to od jednotlivců až po komunity, od vysoce specializovaných pracovišť až po vládní organizace, od mateřských škol po univerzity.

European conference on hepatitis C and drug use. Need for action: End the silence on Hepatitis C.

Kalendář akcí

23.10.2014 - European conference on hepatitis C and drug use. Need for action: End the silence on Hepatitis C.

23.10.2014 - 24.10.2014

The 1st European conference will bring together key actors on HCV, including drug user community representatives, harm reduction experts, health care professionals, pharmaceutical companies, researchers and policy makers to develop pathways for effective health responses and to open treatment for those who need it.

Kurz Výchova ke zdraví

Kalendář akcí

23.10.2014 - Kurz Výchova ke zdraví

23.10.2014 - 23.10.2014

Zdraví a jeho determinanty, možnosti ovlivnění zdravotní politikou, zdraví obyvatel ČR v mezinárodním srovnání, zdravotně-rizikové chování české populace s důrazem na děti a mládež, fakta a souvislosti, zdravotní uvědomění a životní styl.

Seminář Rodina a komunikace s rodiči

Kalendář akcí

24.10.2014 - Seminář Rodina a komunikace s rodiči

24.10.2014 - 25.10.2014

Klíčovým tématem budou možnosti komunikace školy a pedagogů s rodinou, role pedagoga a výchovného poradce vůči rodině žáka/studenta, strategie příprav rozhovoru, vedení a ukončení rozhovoru, rozlišení poradenství, terapie, komunikace v pólech kontroly a podpory a volba vhodné formy. Seznámení s metodami a postupy otevírajícími či zavírajícími komunikaci. Účastníci budou obeznámeni s možnostmi spolupráce s odbornými pracovišti v regionu.