Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Výcvik Systemická práce s párem a rodinou

Kalendář akcí

2.3.2015 - Výcvik Systemická práce s párem a rodinou

02.03.2015 - 03.03.2015

Teoretická část zahrnuje systémové a novější systemické modely párové a rodinné terapie a teorie komunikace v širokém spektru soudobých příspěvků a škol, probírané z hlediska oborů, které usilují o rozšíření potenciálu klientů. Praktická část obsahuje detailní modelování práce s párem a rodinou ve skupině, živé konzultace s klienty a supervize videozáznamů účastníků. Zahrnuje intenzivní práci s kontextem účastníků.

Specializační odborná stáž – Návykové nemoci

Kalendář akcí

2.3.2015 - Specializační odborná stáž – Návykové nemoci

02.03.2015 - 06.03.2015

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, systém léčby návykových nemocí. Určeno pro lékaře zařazené do oboru a spolupracujících oborů.

Specializační kurz – Právní aspekty oboru návykové nemoci

Kalendář akcí

3.3.2015 - Specializační kurz – Právní aspekty oboru návykové nemoci

03.03.2015 - 03.03.2015

Základy legislativy oboru návykové nemoci. Praktické aspekty související s léčbou závislostí.

Vědecká schůze, Sekce psychologická

Kalendář akcí

4.3.2015 - Vědecká schůze, Sekce psychologická

04.03.2015 - 04.03.2015

Vědeckou schůzi připravuje Psychiatrická nemocnice Brno, Sekce psychologická

Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka") na téma: „Studovat a učit adiktologii 2“. Koordinuje Doc. MUDr. PhDr. K. Kalina, CSc.

Kalendář akcí

4.3.2015 - Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka") na téma: „Studovat a učit adiktologii 2“. Koordinuje Doc. MUDr. PhDr. K. Kalina, CSc.

04.03.2015 - 04.03.2015

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Konference: Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe

Kalendář akcí

4.3.2015 - Konference: Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe

04.03.2015 - 07.03.2015

Konference shrne účinnost různých právních přístupů, které umožňují použití konopí pro léčení v širším kontextu globální prohibice psychotropních látek, která vytváří právní, logistické a ekonomické bariéry dostupnosti léčebného konopí pro ty, kdo jej potřebují.