Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2015

Kalendář akcí

2.5.2015 - International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2015

02.05.2015 - 04.05.2015

International Conference seeks to provide a wide connection between researchers, lecturers, students, professionals from psychology and human sciences and their peers. The conference will showcase presentations, from the most diverse countries possible, to promote the development and growth of research, teaching, applications and new ways of thinking in psychology nowadays.

Vědecká schůze, Sekce pro soudní psychiatrii

Kalendář akcí

5.5.2015 - Vědecká schůze, Sekce pro soudní psychiatrii

05.05.2015 - 05.05.2015

Vědeckou schůzi připravuje Psychiatrická nemocnice Ústí nad Labem, Sekce pro soudní psychiatrii

Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka") na téma: „Hazardní hraní – aktuality.“ Koordinuje MUDr. Viktor  Mravčík, Ph.D.

Kalendář akcí

6.5.2015 - Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka") na téma: „Hazardní hraní – aktuality.“ Koordinuje MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

06.05.2015 - 06.05.2015

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Odborný mezioborový seminář Sociální klima školní třídy

Kalendář akcí

12.5.2015 - Odborný mezioborový seminář Sociální klima školní třídy

12.05.2015 - 12.05.2015

Určeno široké veřejnosti. Lektor: PhDr. Richard Braun.

Kurz Poradenské dovednosti I.

Kalendář akcí

14.5.2015 - Kurz Poradenské dovednosti I.

14.05.2015 - 15.05.2015

Kurz poradenské dovednosti má za cíl zprostředkovat několik teorií umožňujících rychlé mapování situace klienta a hledání pro něj adekvátního řešení. Účastníci vzdělávacího programu si osvojí základní dovednosti, získají znalosti pro vedení poradenského kontaktu (jak vhodně reagovat na dané situace, řešit je a prakticky si je vyzkoušet), zamyslí se nad základními kvalitami poradce a vyzkouší si možnosti intervence v kontaktu s mlčícími a zahlcujícími klienty.

Seminář pro zdravotníky Pacient závislý na psychoaktivních látkách nebo je zneužívající

Kalendář akcí

19.5.2015 - Seminář pro zdravotníky Pacient závislý na psychoaktivních látkách nebo je zneužívající

19.05.2015 - 19.05.2015

Program vzdělávací akce: epidemiologie návykových nemocí, etiologie návykových nemocí, jak přistupovat k intoxikovanému pacientovi, krátká intervence a svépomoc, léčba, patologické hráčství, prevence návykových nemocí u zdravotních sester.