Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Kurz Krizová intervence v praxi

Kalendář akcí

27.11.2014 - Kurz Krizová intervence v praxi

27.11.2014 - 28.11.2014

Kurz Krizová intervence v praxi je postaven převážně na prohloubení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích, které se vztahují k praxi účastníků kurzu a z části též na prohloubení sebepoznání. Součástí kurzu je supervize.

Psychiatrie pro praxi - XI. Konference ambulantních psychiatrů

Kalendář akcí

27.11.2014 - Psychiatrie pro praxi - XI. Konference ambulantních psychiatrů

27.11.2014 - 28.11.2014

Odborné programové celky: „Vezměte si ho k vám“ aneb psychiatrická konzilia u somatických pacientů“, „Výchova nebo léčba?“ aneb poruchy osobnosti a jejich léčba, „Staré“ závislosti – nové přístupy, „Mezi Skyllou a Charybdou: lékové interakce v praxi“, Stres, deprese a syndrom vyhoření u ambulantních psychiatrů, Právní novinky v ambulanci psychiatra. WORKSHOPY: „Na horské dráze“ aneb péče o pacienty s hraniční poruchou osobnosti, Profesní sebeochrana zdravotníků.

Motivační rozhovory a práce s klientem - BASIC (první část třífázového kurzu)

Kalendář akcí

1.12.2014 - Motivační rozhovory a práce s klientem - BASIC (první část třífázového kurzu)

01.12.2014 - 03.12.2014

Kurz je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik, který probíhá v jedné skupině ve třech setkáních rozdělených do doby 1,5 roku. Jednotlivé fáze výcviku se absolvují vždy v pořadí BASIC - FOCUS - SPECIAL. Cílem výcviku je naučit se a posléze zdokonalit a prohloubit techniku Motivačních rozhovorů založenou na zkušenostech irských adiktologických odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE - Irish Government, development consultant, trainer).

Specializační odborná stáž Návykové nemoci

Kalendář akcí

1.12.2014 - Specializační odborná stáž Návykové nemoci

01.12.2014 - 05.12.2014

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, systém léčby návykových nemocí.

Základní kurz pro žadatele o znalecké oprávnění v oboru zdravotnictví – odvětví psychiatrie, psychologie, sexuologie, včetně specializace na dětskou psychiatrii a návykové nemoci

Kalendář akcí

1.12.2014 - Základní kurz pro žadatele o znalecké oprávnění v oboru zdravotnictví – odvětví psychiatrie, psychologie, sexuologie, včetně specializace na dětskou psychiatrii a návykové nemoci

01.12.2014 - 06.12.2014

Určeno psychiatry, sexuology a klinické psychology (i krátce před získáním této specializované způsobilosti), kteří chtějí působit jako znalci v oboru zdravotnictví. Kurz není zaměřen na vlastní obor, ale na právní problematiku znaleckých posudků a praktické aspekty jejich vypracování.

Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka"). 
Téma: "Stav ve věcech drog v ČR v roce 2013"

Kalendář akcí

3.12.2014 - Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka"). Téma: "Stav ve věcech drog v ČR v roce 2013"

03.12.2014 - 03.12.2014

Pracovní schůze má charakter postgraduálního vzdělávání lékařů, klinických psychologů a zdravotních sester.