Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Železný adiktolog 2014: Amatérský triatlonový závod s doprovodným programem

Kalendář akcí

26.7.2014 - Železný adiktolog 2014: Amatérský triatlonový závod s doprovodným programem

26.07.2014 - 26.07.2014

Železný adiktolog je celostátní sportovně společenská událost, která si klade za cíl rozšířit povědomí o adiktologických službách i závislostech obecně.

Celoevropské setkání mladých lidí v AA 2014 - EURYPAA 2014

Kalendář akcí

8.8.2014 - Celoevropské setkání mladých lidí v AA 2014 - EURYPAA 2014

08.08.2014 - 10.08.2014

Oficiálním jazykem konference je angličtina, avšak součástí konference budou i mítinky v českém jazyce nebo setkání Al-Anonu.

Kurz Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni

Kalendář akcí

21.8.2014 - Kurz Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni

21.08.2014 - 21.08.2014

Absolvent získá informace o legislativním vymezení sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni, získá orientaci v problematice specifických možností sociální práce v podmínkách výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Bude se lépe orientovat v problematice vazebně stíhaných osob se zřetelem naplňování jejich práv a potřeb, formách a specifikách sociální práce ve specializovaných odděleních, seznámí se s některými novými přístupy k odsouzeným, s možnostmi hodnocení vězněných osob, s nabízenými studijními programy a možností resocializace těchto osob a návazné sociální práce po propuštění.

The First European Therapeutic Drug Monitoring Conference

Kalendář akcí

28.8.2014 - The First European Therapeutic Drug Monitoring Conference

28.08.2014 - 30.08.2014

Conference Topics: analysis of drugs, personalised pharmacotherapy, pharmacotherapy in pregnancy and breastfeeding, TDM in the elderly, relationship between TDM, phenotyping and genotyping and their significance for clinical practice.

Kurz Co napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci

Kalendář akcí

28.8.2014 - Kurz Co napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci

28.08.2014 - 28.08.2014

Kurz je zaměřen na porozumění neverbálních projevů a vysvětlení vybraných tělesných projevů v kontextu lidského chování. Součástí kurzu je praktické předvedení a nácvik konkrétních dovedností. Témata: složky neverbální komunikace v kontextu lidského chování a prožívání (mimika, haptika, proxemika, posturologie, paralingvistika, teritorialita)

Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni

Kalendář akcí

29.8.2014 - Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni

29.08.2014 - 29.08.2014

Absolvent získá informace o legislativním vymezení sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni, získá orientaci v problematice specifických možností sociální práce v podmínkách výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Bude se lépe orientovat v problematice vazebně stíhaných osob se zřetelem naplňování jejich práv a potřeb, formách a specifikách sociální práce ve specializovaných odděleních, seznámí se s některými novými přístupy k odsouzeným, s možnostmi hodnocení vězněných osob, s nabízenými studijními programy a možností resocializace těchto osob a návazné sociální práce po propuštění.