Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Mezioborové sympozium Hlavolam VIII.

Kalendář akcí

6.10.2016 - Mezioborové sympozium Hlavolam VIII.

18.07.2016 - 18.07.2016

Tématem letošního ročníku mezioborového symposia je: "Jak prožít zotavení s duševně nemocným."

7 th ICCE - ASCAD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADDICTIONS

Kalendář akcí

9.10.2016 - 7 th ICCE - ASCAD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADDICTIONS

09.10.2016 - 13.10.2016

Příležitost ke zlepšení Vašich klinických dovedností a k vybudování Vašeho kapitálu..... přihlašte se... An opportunity to enhance Your clinival skills and build up Your recovery capital.... join us....

Seminnář: Děti a ztráta

Kalendář akcí

10.10.2016 - Seminnář: Děti a ztráta

10.10.2016 - 12.10.2016

Seminář je zaměřen na pochopení procesu zpracování ztráty u dětí – jak se mohou cítit, přemýšlet a co od okolí potřebují. Účastníci si osvojí základy krizové komunikace s dětmi, které zažily ztrátu.Na základě tohoto porozumění vytvoří krizový plán pro případ, že by se s takovouto situací v roli pracovníka s dětmi potkali.Účastníci kurzu se budou v průběhu programu zaměřovat na pochopení specifik dětského prožívání a reakcí na ztrátu v mnoha jejích podobách (ztráta blízké osoby, mazlíčka, stěhování, rozvod rodičů apod.). Vzdělávací seminář je realizován ve spolupráci pracovníků Centra primární prevence Semiramis z.ú. a pracovníků první poradny v České republice pro děti se ztrátou MOTIVA Solutions, poradna Vigvam.

Adiktologická  konference Jihočeského kraje, X. ročník

Kalendář akcí

20.10.2016 - Adiktologická konference Jihočeského kraje, X. ročník

20.10.2016 - 21.09.2016

Vážení kolegové, dovolte nám Vás pozvat na X. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje. Tento rok konference se ponese v duchu tématu: *Děti a mladiství v adiktologických službách*. Další tématem, které bude konferenci doprovázet, bude: *Nové trendy v harm reduction*.

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kalendář akcí

13.1.2017 - Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

31.08.2016 - 31.08.2016

Jedná se již o 10. běh vzdělávacího kurzu. Nabídka je určena nejen pro pracovníky adiktologických sociálních a psychologických služeb, ale i pro pracovníky poraden pro rodiny, kam se mohou obracet rodiny s dětmi s nejrůznějšími potížemi. Předpokládaný začátek kurzu je v lednu 2017. Odborným garantem kurzu je MUDr. Vladislav Chvála. Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů.