Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Mezinárodní vědecká konference o kriminologii v Piešťanech

Kalendář akcí

26.5.2015 - Mezinárodní vědecká konference o kriminologii v Piešťanech

26.05.2015 - 27.05.2015

Cílem konference je diskutovat o aktuálních otázkách kriminologických výzkumů a možnostech využití jejich závěrů v praxi.

XVI. ročník mezinárodní vědecké konference O sexualitě a lidských vztazích

Kalendář akcí

27.5.2015 - XVI. ročník mezinárodní vědecké konference O sexualitě a lidských vztazích

27.05.2015 - 29.05.2015

Hlavním tématem konference 2015 bude Sexuologické praktikum aneb jak o tom mluvit, jak to dělat a jak to zlepšovat. Stálé téma konference je Humor v sexualitě a lidských vztazích. Konference je otevřena celé plejádě odborníků z oblastí medicíny, psychoterapie, klinické psychologie, poradenství pro rodinu, manželství a mezilidských vztahů, pedagogiky, i studentům těchto oborů.

Alkoholismus - problematika kombinované závislosti

Kalendář akcí

28.5.2015 - Alkoholismus - problematika kombinované závislosti

28.05.2015 - 28.05.2015

Kurz je zaměřen na předání základních odborných znalostí a informací o problematice alkoholismu a kombinovaných závislostí obecně. Kurz pomůže účastníkům odhalit znaky závislosti, dozví se základní informace o službách a možnostech léčby a také informace o tom, jak a kam případně tyto lidi dále směrovat. Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům kontaktních center a podobných zařízení, kteří se ve své praxi setkávají s lidmi závislými na alkoholu, případně na alkoholu a drogách současně.

Kurz Lektorské dovednosti

Kalendář akcí

29.5.2015 - Kurz Lektorské dovednosti

29.05.2015 - 26.06.2015

Kurz určen zkušeným a středně zkušeným pracovníkům z přímé práce i ve vedoucích pozicích, kteří mají zkušenost jako lektoři, nebo dlouhodobou zkušenost jako frekventanti, chystají se v roce kurzu lektorovat vlastní nebo přidělené téma (organizace požaduje prezentaci), mají z lektorování (některé fáze, situace) obavy, nejsou si jisti vlastními kompetencemi, jsou motivováni svoje kompetence posílit a chtějí porozumět „lektorování“ v souvislostech, a je jim blízké procesní uvažování. Lektorem kurzu bude Mgr. Michal Zahradník.

Světový den bez tabáku

Kalendář akcí

31.5.2015 - Světový den bez tabáku

31.05.2015 - 31.05.2015

Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a u jeho příležitosti se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Užívání tabáku patří mezi nejčastější příčiny předčasných úmrtí nejen v Evropě. Kampaň Světový den bez tabáku, vyhlášená Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1987, upozorňuje na zdravotní rizika spojená s kouřením a má za cíl prosazovat efektivní politiku vedoucí k omezení kouření v celé populaci.

Kurz motivačních rozhovorů

Kalendář akcí

2.6.2015 - Kurz motivačních rozhovorů

04.06.2015 - 26.11.2015

Osnova kurzu: změna a její předpoklady, klient jako zdroj vlastní motivace a řešení, motivační rozhovory, základní principy a techniky, využití a vliv pracovníka na motivaci klienta, podpora motivace a sebedůvěry klienta, odpor ke změně a jeho zvládání, podávání informací, spěšné plánování, kazuistická práce s využitím motivačních rozhovorů. Kurz je určen pracovníkům, kteří pracují v přímé práci s klienty v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM a SW. Lektorem kurzu je PhDr. Jan Soukup, Ph.D.