Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Konference "Škola a drogy 2014"

Kalendář akcí

30.10.2014 - Konference "Škola a drogy 2014"

30.10.2014 - 31.10.2014

Konference se bude věnovat primární prevenci rizikového chování, včasné intervenci, spolupráci s rodinou, OSPOD i některým speciálním oblastem včasné intervence (alkohol, kyberšikana, poruchy příjmu potravy).

Výcvik v motivačních rozhovorech, I. část

Kalendář akcí

31.10.2014 - Výcvik v motivačních rozhovorech, I. část

31.10.2014 - 02.11.2014

Výcvik je z velké části zážitkový, k základním tématům patří: změna a její předpoklady, základní techniky MR, interpersonální dynamika motivace, strategie a struktura rozhovoru, vztahový rámec MR, práce s nemotivovaným klientem a další.

Mezinárodní konference Psychologické aspekty pomáhání

Kalendář akcí

4.11.2014 - Mezinárodní konference Psychologické aspekty pomáhání

04.11.2014 - 05.11.2014

Cílem konference je prezentace a výměna odborných poznatků z oblasti pomáhání, prosociálního a altruistického chování mezi odborníky z akademické, poradenské a klinické oblasti. Součástí konference bude plenární zasedání za účasti významných odborníků a jednání v odborných sekcích.

Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka"). 
Téma: "Kouření v těhotenství"

Kalendář akcí

5.11.2014 - Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka"). Téma: "Kouření v těhotenství"

05.11.2014 - 05.11.2014

Pracovní schůze má charakter postgraduálního vzdělávání lékařů, klinických psychologů a zdravotních sester.

Kurz Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

Kalendář akcí

5.11.2014 - Kurz Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

05.11.2014 - 07.11.2014

Cílem je poskytnout frekventantům potřebné znalosti a dovednosti při práci s třídním kolektivem při aktivitách s prvky prevence rizikového chování a osobnostně sociální výchovy, v rámci běžné výchovně-vzdělávací činnosti a specifických preventivních, adaptačních a stmelovacích aktivitách, třídnických hodinách. Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy s motivací rozšířit své dovednosti a zkušenosti při práci s třídním kolektivem, studenty posledních ročníků psychologie a pedagogických fakult, kurz je zvlášť vhodný pro ty, kteří pracují rádi s dětmi, preferují přístup k dětem na partnerské úrovni, jsou otevření a komunikativní.

Výcvikový program Cestou systemických terapií

Kalendář akcí

6.11.2014 - Výcvikový program Cestou systemických terapií

06.11.2014 - 08.11.2014

Výcvikový program Cestou systemických terapií (dále CST) aktualizuje devět let zkušeností z realizace příbuzného akreditovaného výcvikového programu Umění terapie. Cílem je maximalizovat efektivnost a kvalitu procesu učení, tréninku a supervize tak, aby absolvent/ka naplňoval/a evropská kritéria (EAP,ČPS) pro výkon oboru psychoterapie.