Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Světový den duševního zdraví

Kalendář akcí

10.10.2015 - Světový den duševního zdraví

10.10.2015 - 10.10.2015

Tradice vyhlašování Světového dne duševního zdraví vždy 10. října každého roku se zrodila v roce 1992 jako jedna z aktivit Světové federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health - WFMH). Hlavním záměrem pořadatelů byla podpora úsilí o dosažení nejvyšší možné úrovně duševního zdraví ve všech jeho souvislostech. Ústřední vizí, kterou WFMH představila, byla představa světa, v němž duševní zdraví je základní prioritou zdravotníků, ale také všech občanů, politiků, komunit, institucí a států.

Odborný mezioborový seminář Mlčenlivost a oznamovací povinnost

Kalendář akcí

13.10.2015 - Odborný mezioborový seminář Mlčenlivost a oznamovací povinnost

13.10.2015 - 13.10.2015

Určeno široké veřejnosti. Lektor: Mgr. Jaroslav Šejvl, Klinika adiktologie.

Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Kalendář akcí

13.10.2015 - Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

13.10.2015 - 13.10.2015

Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci. Pořádá Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníků (ACVZ), spolu s 1. LF UK a VFN v Praze.

V. podzimní adiktologická konference

Kalendář akcí

13.10.2015 - V. podzimní adiktologická konference

13.11.2015 - 13.10.2015

Témata konference jsou: Nemocný pacient nebo rovnocenný partner v práci? S kým vlastně pracujeme/spolupracujeme? Léčba závislosti v kontextu neziskové organizace, psychiatrické nemocnice a svépomocné skupiny. Ambulantní doléčování závislosti v souladu se standardy kvality v sociálních službách – zkušenosti, vstupy a reflexe z inspekce.

Seminář „Vstup do klubu pod vlivem - praktické fungování“

Kalendář akcí

14.10.2015 - Seminář „Vstup do klubu pod vlivem - praktické fungování“

14.10.2015 - 14.10.2015

Cílem semináře je naučit se pracovat v rámci pravidla “vstup pod vlivem” tak, aby to bylo co nejefektivnější pro klienta, pro službu a nabízené sociální výkony. V rámci semináře bude probráno jak vliv poznat a jak začít s klientem rozhovor na toto téma. Seminář nenese poselství “všichni mohou chodit do klubu opilí a zhulení”, ale nese poselství “naši klienti mají tyto charakteristiky a proto s nimi chceme pracovat”.

Specializační kurz – Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování

Kalendář akcí

14.10.2015 - Specializační kurz – Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování

14.10.2015 - 14.10.2015

Program: Syndrom rizikového chování v dospívání jako hlavní faktor morbidity a mortality dospívajících. Nástroje preventivního poradenství v oblasti návykových látek, práce s Manuálem drogové prevence v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD). Dotazník CRAFFT a jeho využití v pediatrické praxi. Poruchy příjmu potravy. Časné projevy některých chronických somatických chorob v dospívání. Určeno pro dětské lékaře před atestací z praktického lékařství pro děti a dorost.