Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Skálův memoriál - 45. Silvestrovský běh Apolinářskou zahradou

Kalendář akcí

31.12.2014 - Skálův memoriál - 45. Silvestrovský běh Apolinářskou zahradou

31.12.2014 - 31.12.2014

Je to originální způsob, jak něco udělat pro zlepšení svého zdravotního stavu a jak být mezi lidmi, kteří mají stejný cíl. Délka tratě pro muže i ženy je 20 - 25 minut. Start je v 10,00 hodin v zahradě u Kliniky adiktologie ("Kateřinská zahrada").

Seminář Základy krizové intervence pro pedagogické pracovníky pro účastníky Specializačního kurzu prevence rizikového chování

Kalendář akcí

9.1.2015 - Seminář Základy krizové intervence pro pedagogické pracovníky pro účastníky Specializačního kurzu prevence rizikového chování

09.01.2015 - 10.01.2015

Seminář nabízí úvod do problematiky krizí a krizové intervence. Základem bude vyjasnění a porozumění pojmu „krize“ a „krizová intervence“, porozumění fázím krize a možným reakcím jedince na krizovou situaci. Seminář využívá propojení teorie s praktickými nácviky.

Kurz Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem

Kalendář akcí

14.1.2015 - Kurz Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem

14.01.2015 - 16.01.2015

Kurz je určen pouze pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům v registrovaných sociálních službách, ve všech regionech vyjma Prahy. Kurz je založen na nácviku situací, které mohou být pro pracovníka obtížné. Například práce s klientem naplněným smutkem, radostí, agresivitou, apatií. Dále pak bude tematizována práce s klienty, kteří jsou pro pracovníka iritující, a práce v situaci, kdy se pracovník sám ocitnul v obtížné životní chvíli a je nucen poskytnout službu klientovi.

Třetí ročník konference Kriminologické dny

Kalendář akcí

19.1.2015 - Třetí ročník konference Kriminologické dny

19.01.2015 - 20.01.2015

Program konference bude otevřen všem kriminologicky relevantním tématům (tedy například trendům kriminality, kriminální politice, prevenci kriminality, organizovanému zločinu, viktimologii, vězeňství, návykovým látkám či restorativní justici). Skutečnost, že se konference koná v prostředí pedagogické fakulty, vytváří navíc příležitost zaměřit se podrobněji také na otázky, které jsou společné kriminologii a pedagogice.

Kurz k problematice prekursorů drog

Kalendář akcí

20.1.2015 - Kurz k problematice prekursorů drog

20.01.2015 - 20.01.2015

Zákon o prekursorech drog, platná legislativa EU o látkách zařazených do Kategorie 1, 2, 3, včetně prováděcích předpisů – Vyhlášky o evidenci a dokumentaci a Vyhlášky o tiskopisech.

Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Kalendář akcí

21.1.2015 - Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

21.01.2015 - 21.01.2015

Určeno všem lékařům všech oborů v přípravě k atestaci.