Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XIV.

Kalendář akcí

2.2.2015 - Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XIV.

02.02.2015 - 03.02.2015

Moto: Jak to uděláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků.

Kurz Základy nízkoprahových služeb

Kalendář akcí

2.2.2015 - Kurz Základy nízkoprahových služeb

02.02.2015 - 03.02.2015

Určeno profesionálním pracovníkům nízkoprahových sociálních služeb. Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné k výkonu práce na pozici pracovníka v sociálních službách dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. a stanovených témat vzdělávání. Větší pozornost je věnována tematice nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénní práci s dětmi a mládeží, po minulých zkušenostech je kurz přínosem i pro pracovníky nízkoprahových služeb s jinými cílovými skupinami (uživateli drog, osobami bez přístřeší, osobami pracujícími v sex byznysu).

Pátý ročník PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech), tentokrát na téma psychologické diagnostiky

Kalendář akcí

4.2.2015 - Pátý ročník PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech), tentokrát na téma psychologické diagnostiky

04.02.2015 - 05.02.2015

Hlavní téma pátého ročníku nese název „Cogito ergo experior (Myslím, tedy testuji)“, a zahrnuje tak různorodé přístupy k možnosti psychologického testování.

Vědecká schůze, Sekce lůžkové psychiatrie

Kalendář akcí

4.2.2015 - Vědecká schůze, Sekce lůžkové psychiatrie

04.02.2015 - 04.02.2015

Schůzi připravuje Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, Sekce lůžkové psychiatrie.

362. Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka") na téma: „Zase nějaký nový registr?“ aneb smysl a význam výkaznictví v adiktologii.

Kalendář akcí

4.2.2015 - 362. Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ("Purkyňka") na téma: „Zase nějaký nový registr?“ aneb smysl a význam výkaznictví v adiktologii.

04.02.2015 - 04.02.2015

Proram: Co víme o systému adiktologické péče. Síť adiktologických služeb, klienti a výkony. Mapování adiktologických služeb. Výkaznictví v adiktologických službách.

“Drug Discovery Goes Back to School”

Kalendář akcí

5.2.2015 - “Drug Discovery Goes Back to School”

05.02.2015 - 05.02.2015

The lecture will highlight current trends in drug discovery in academic setting and experience learned in the translation of discoveries into new medicines. Organized by Public Affairs and Foreign Commercial Service of the Embasssy of the United States of.