Kalendář akcí

Rok Měsíc
 
SRNT Europe 15th Annual Meeting

Kalendář akcí

18.9.2014 - SRNT Europe 15th Annual Meeting

18.09.2014 - 20.09.2014

The Themes: Genetic, psychological & social vulnerability to smoking. Tobacco use and dependence: an update on evidence-based treatments. Ten years since Framework Convention on Tobacco Control ratification.

Kurz Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy

Kalendář akcí

18.9.2014 - Kurz Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy

18.09.2014 - 18.09.2014

Účastnící vzdělávacího programu získají základní orientaci v problematice drogových závislostí a jejich příčin. Budou seznámeni s přehledem nejužívanějších drog, s jejich účinky, zdravotními riziky a s novými trendy na drogovém poli. Získají informace o první pomoci při intoxikaci drogami, příznacích zneužívání návykových látek a drogové prevenci.

22. kongres k sexuální výchově PARDUBICE 2014

Kalendář akcí

18.9.2014 - 22. kongres k sexuální výchově PARDUBICE 2014

18.09.2014 - 20.09.2014

Programové sekce: cíle, obsah a metody sexuální výchovy, sexuální výchova a rodina, kouření, drogy a těhotenství, etika sexuální výchovy, sexuální a reprodukční zdraví a práva.

Výcvik v integrativní rodinné terapii

Kalendář akcí

19.9.2014 - Výcvik v integrativní rodinné terapii

17.09.2014 - 19.09.2014

Ve výcviku jsou kombinovány čtyři základní výukové složky: teorie, sebezkušenost, praxe a supervize.

Seminář Šetrná sebeobrana v praxi pomáhajících pracovníků

Kalendář akcí

19.9.2014 - Seminář Šetrná sebeobrana v praxi pomáhajících pracovníků

19.09.2014 - 19.09.2014

Cílem semináře je naučit pracovníky identifikovat situace, které mohou být rizikové z hlediska komunikace a adekvátně na ně reagovat tak, aby minimalizovali ohrožení vlastní osoby, klientů, kolegů. Kurz nabídne seznámení se základními sebeobrannými technikami.

Kurz Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“

Kalendář akcí

22.9.2014 - Kurz Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“

22.09.2014 - 23.09.2014

Metodika je založená na principu komplexního vlivu sociálního prostředí, to znamená, že lekce jsou zaměřeny jak na přenos informací, tak především na rozvoj intrapersonálních a interpersonálních životních dovedností (life skills). Účastníci se dozvědí nejen základní fakta o programu a jeho struktuře, ale zejména si v praxi natrénují části vyučovacích hodin – mají tedy možnost vyzkoušet si program z pohledu žáka. Součástí kurzu je 12 hodin následných skupinových setkávání s lektorem v rámci nichž si účastníci upevňují a rozšiřují znalosti nabyté v kurzu, sdílejí, předávají a evaluují zkušenosti z realizace programu ve třídě.