Klinika adiktologie

08.03.2006

Kontaktní informace

Zveřejnil: MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D. | Poslední úprava: 08.03.2006

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 4
128 00 Praha 2
Česká republika

mail: info@adiktologie.cz

telefon: 224 96 5035

fax: 224 96 5035

Klinika adiktologie sídlí v areálu Psychiatrické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK Praha – Ke Karlovu 11, Praha 2. Vchod do areálu je přes vrátnici (naproti ulici Na Bojišti).

Pro zobrazení mapy klikněte SEM.

Najdete nás také na Facebooku.

 

Historie našeho sídla

Prostor, na kterém stojí tento dům, je průsečíkem Prahy Karla IV., Prahy magické a Prahy psychiatrické.

Dominuje mu symbol středověké modlitby, vznášející se k výšinám, štíhlá gotická osmiboká věž kostela sv. Kateřiny (1356). V budově přilehlého augustiniánského kláštera byl v roce 1826 zřízen samostatný ústav pro duševně choré, jehož prvním primářem se stal prof. Karel Damián Schroff, stoupenec terapeutického přístupu vytvořeného francouzským lékařem Philippem Pinelem, tím, který bývá zobrazován, jak za Velké francouzské revoluce vstupuje do kobek v pařížském žaláři Bicètre a snímá okovy choromyslným, kteří tam byli drženi.

Nedaleko odtud se na hranici Karlem IV. založeného Nového města pražského nachází gotický kostel sv. Apolináře. Je pro nás významné, že v bývalém klášteře při tomto kostele založil v r. 1948 nestor české adiktologie doc. Jaroslav Skála první oddělení pro léčbu alkoholismu, jedno z prvních a možná úplně první na světě, které v léčbě závislých uplatnilo principy terapeutické komunity.

Směrem k okraji hlubokého údolí potoka Botiče tento prostor uzavírá jeden z vrcholných stavitelských počinů doby Karlovy, chrám Panny Marie a sv. Karla Velikého, po němž se tato lokalita nazývá Karlov. Chrám je znám z legendy o staviteli, který upsal duši ďáblu, aby mohl vztyčit unikátní klenbu. Stal se symbolem lidského ducha, který ve svém úsilí o překonání všech omezení, přírodních zákonů i vlastní konečnosti nezalekne dotyku s ničivými silami v přírodě i v sobě. Tento symbol opakuje na druhém konci areálu dnešní VFN Faustův dům-a přibližně v polovině vzdálenosti mezi chrámem na Karlově a Faustovým domem se nachází budova Přírodovědecké fakulty, kde počátkem 20.století působil Albert Einstein. Bylo to právě v době, kdy pracoval na své speciální teorii relativity, o níž fyzikové říkali, že by bez ní nevznikla atomová bomba. Tato tři místa ztělesňují v této části města Prahu magickou nebo též Prahu golemskou, jejíž symbolem je Golem jako mimořádný výkon lidské tvořivosti, který se obrátí proti svému tvůrci.

Vraťme se ale do Prahy psychiatrické a adiktologické. Protože bývalý augustiniánský klášter brzy nestačil kapacitou, byl v tomto areálu v letech 1840-1844 vybudován tzv. Nový dům, tehdy nejmodernější ústav pro duševně nemocné v Evropě. Iniciátorem stavby a primářem ústavu byl docent Riedel. Zde je dosud hlavní budova Psychiatrické kliniky, která si v posledních letech vybrala za svůj znak právě věž chrámu sv. Kateřiny. Lidový název „Kateřinky“ si ještě někteří z nás pamatují.

Nástupce docenta Riedla Dr. František Köstel byl úspěšný pokračovatel ve zvětšování kapacity ústavu. Za dalších téměř 20 let po otevření Nového domu, v r. 1863, přikoupil pro potřeby ústavu tento dům, zvaný Herzův.

Z řeči MUDr. PhDr. Kamila Kaliny, CSc., ke slavnostnímu otevření rekonstruovaných prostor Centra adiktologie v tzv. Herzově domě 4. října 2006. Celý text je k dispozici ZDE.


Nahoru
Kontaktní informace Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet