Roman Gabrhelík

15.01.2015

Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před „objevem“ postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 15.01.2015

Pervitin a heroin s buprenorfinem jsou v současnosti v České republice – s výjimkou konopných drog – nejčastěji užívané nelegální drogy. Stimulancia a opioidy však byly užívány i před rokem 1989, ve specifických podmínkách socialistického Československa.

Citace

Brenza, J., Gabrhelík, R. (2014). Use of Opioid and Stimulant Medications in the Czech Socialist Republic before the “Discovery” of the Clandestine Manufacturing of Locally-specific Stimulants and Opiates [Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před „objevem“ postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu]. Adiktologie, 14(3), 284–293.

Klíčová slova

léčiva, stimulancia, opioidy, Psychoton®, Alnagon, pervitin, braun, drogové preference, Česká republika, kontextualita, historie

Abstrakt

Pervitin a heroin s buprenorfinem jsou v současnosti v České republice – s výjimkou konopných drog – nejčastěji užívané nelegální drogy. Stimulancia a opioidy však byly užívány i před rokem 1989, ve specifických podmínkách socialistického Československa. Ze zpětného pohledu se jako významný mezník jeví „objevení“ postupů pokoutní výroby pervitinu (metamfetaminu) a braunu (mj. hydrocodonu) v polovinì 70. let minulého století, což je asociováno se svébytnou subkulturou problematických uživatelů. Obě zmiňované skupiny látek však byly užívány i před tímto mezníkem. Psychoaktivní léčiva se s rozvojem farmaceutického průmyslu stávala od 60. let stále výraznější součástí životního stylu všech vrstev populace, podobně jako jí byl i „tradiční“ alkohol. S jistým zjednodušením lze popsat dlouhodobé substituční trendy, spočívající v hledání dostupných náhrad za jinou, právě (např. kvůli změně legislativy) nedostupnou drogu s žádoucími účinky. Tento vývoj probíhal jak na pomyslné stimulantové ose (kokain-Psychoton®-Yastyl®-Fenmetrazin®-pervitin), tak i na ose opioidní (Alnagon®/kodein-braun-heroin/buprenorfin). Představením základních vývojových charakteristik „tabletové“ (a „pivní“) kultury poukazujeme na nezbytnost kontextuálního přístupu k někdy nepatřičně redukované problematice užívání (nelegálních) drog.


Nahoru
*/ ?> Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před „objevem“ postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu Ilustrační foto © Carsten Erler | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet