Roman Gabrhelík

27.01.2015

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 27.01.2015

Postupná emancipace oboru adiktologie, která byla v České republice (tehdejší ČSFR) zahájena v 90. letech minulého století, vedla v klinické rovině až ke vzniku samostatné koncepce sítě specializovaných preventivních a léčebných služeb, k formulaci samostatných standardů kvality (včetně vývoje unikátního systému jejich kontroly a celkové politiky kvality) a doporučených postupů.

Citace

Miovský, M., Gabrhelík, R., Libra, J., Popov, P., Pavlovská A. (2014). The Draft Strategy for Addiction Science and Research in the Czech Republic [Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice]. Adiktologie, 14(3), 294–308.

Klíčová slova

obor, adiktologie, věda a výzkum, vzdělávání, koncepce, doktorské studium

Abstrakt

SOUHRN: Postupná emancipace oboru adiktologie, která byla v České republice (tehdejší ČSFR) zahájena v 90. letech minulého století, vedla v klinické rovině až ke vzniku samostatné koncepce sítě specializovaných preventivních a léčebných služeb, k formulaci samostatných standardů kvality (včetně vývoje unikátního systému jejich kontroly a celkové politiky kvality) a doporučených postupů. V roce 2001 vznikl mezioborově koncipovaný specializovaný časopis Adiktologie. Paralelně s tímto procesem začal vznikat zcela unikátní univerzitní vzdělávací program oboru adiktologie na bakalářském, magisterském a doktorském stupni na Univerzitě Karlově v Praze. Celý proces přirozeně vyústil v diskusi a formulaci první koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie (KVVA), která koresponduje s vývojem v oblasti klinické práce a v oblasti vzdělávání a doplňuje je. Samotná KVVA podporuje rozvoj základního i aplikovaného výzkumu závislostí a s nimi souvisejících fenoménů, ale má dopad na celý obor také v rovině koncepční i ekonomické a jasně definuje rámec oboru. Úkolem KVVA je: i) zvýšit atraktivitu samostatného oboru adiktologie, ii) přilákat do oboru mladé vědce z České republiky a zahraničí, iii) jasně artikulovat podmínky rozvoje oboru, iv) ukotvit tuto vědní disciplínu v širším rámci zdravotních
a sociálních věd.


Nahoru
*/ ?> Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice Ilustrační foto © Carsten Erler | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet