Lenka Šťastná

13.01.2015

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 13.01.2015

Těhotenství poskytuje kouřícím ženám příležitost změnit svůj postoj ke kouření tabáku.

Citace

Šídová, M., Šťastná, L. (2014). Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím. Psychologie a její kontexty 5(2), 47–62.

Klíčová slova

kouření v těhotenství, kouření tabáku, motivace ke změně

Abstrakt

Těhotenství poskytuje kouřícím ženám příležitost změnit svůj postoj ke kouření tabáku. Cílem předkládané studie je popsat motivaci k ukončení kouření u těhotných žen, potvrzení nebo vyvrácení předpokladu, že těhotenství poskytuje kouřícím ženám příležitost změnit své chování vzhledem ke kouření tabáku a předpokladu, že motivace žen s různým kuřáckým chováním v těhotenství se liší. Studie pomocí kvantitativního dotazníkového šetření analyzuje dva soubory těhotných žen – elektronický (sběr pomocí webového formuláře, N = 96) a klinický (sběr na Gynekologicko–porodnické klinice 1. LF a VFN v Praze, N = 40). Prevalence kouření v těhotenství je v elektronickém souboru 21 % a v klinickém souboru 8 %. Všechny respondentky s kouřením v anamnéze učinily ve svém kuřáckém chování v souvislosti s těhotenstvím změnu (přestaly kouřit nebo kouření omezily).


Nahoru
*/ ?> Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím Ilustrační foto © Piotr Gilko | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet