Lenka Šťastná

27.01.2015

Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 27.01.2015

Duální diagnózy u uživatelů návykových látek představují komplikace z hlediska průběhu léčby a efektivity celého léčebného kontinua. V pilotní studii jsme usilovali zmapovat tento problém u klientů s ADHD léčených v terapeutických komunitách pro drogově závislé na základě diagnostické části studie, která shledala potenciální diagnózu ADHD u 56,6 % klientů z šesti terapeutických komunit v České republice.

Citace

Kalina, K., Rubášová, E., Miovský, M., Čablová, L., Šťastná, L. (2014). The Effects of ADHD on the Process and Outcome of Drug Treatment in Therapeutic Communities in the Czech Republic – a Pilot Study [Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie]. Adiktologie, 14(3), 228–246.

Klíčová slova

duální diagnózy, ADHD, léčba drogových závislostí, terapeutická komunita, komplikace v léčbě

Abstrakt

CÍLE: Cílem práce bylo zjistit, zda jsou klienti s ADHD asociováni s většími problémy ve schopnostech úspěšného absolvování léčebného režimu v porovnání s klienty bez diagnózy ADHD. SOUBOR: Výzkumný soubor tvořilo 76 klientů z šesti terapeutických komunit v ČR ve věku 15–45 let. Soubor byl rozdělen na dvě základní skupiny – skupinu s ADHD a bez ADHD. METODY: Pro získání údajů o komplikacích byl použit Dotazník pro terapeuty vytvořený dle škály CTQ. Analýza dat byla provedena kvalitativními metodami při kombinaci deskriptivního přístupu a dílčích postupů analýzy dat. VÝSLEDKY: U klientů s potencionální diagnózou ADHD byl zjištěn vysoký výskyt komplikací vzhledem k začátku, průběhu a předčasného ukončení léčby. Klienti s ADHD vykazovali ve vyšší míře problémy v behaviorální, kognitivní, sociální a exekutivní oblasti v porovnání s kontrolní skupinou. ZÁVĚRY: Zjištění pilotní studie, že výskyt ADHD u klientů rezidenční léčby koreluje s vyšší mírou komplikací v léčebném režimu a zvyšuje riziko předčasného ukončení léčby, je podnětem pro další intenzivní výzkum, ale zároveň již implikuje potřebu zkoumat možnosti adekvátních opatření, která by u této skupiny duálních klientů zlepšila
průběh a výstupy léčby.


Nahoru
*/ ?> Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie Ilustrační foto © Pliene | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet