Michal Miovský

15.01.2015

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 15.01.2015

Vývoj na drogové scéně a tehdejší společnosti po roce 1989 vedl velmi rychle ke vzniku první Strategie drogové politiky v roce 1993 a již v první polovině 90. let začaly vznikat také první vzdělávací programy pro různé odbornosti pracující se závislými. Tyto programy mj. čerpaly jak z tradice SUR (výcvikový program pojmenovaný po zakladatelích Skálovi, Urbanovi a Rubešovi), tak z nově se prosazujících paradigmat intervencí minimalizujících rizika a škody.

Citace

Miovský, M., Kalina, K., Libra, J., Popov, P., Pavlovská A. (2014). Education in Addictology in the Czech Republic: The Scope and Role of the Proposed System [Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice]. Adiktologie, 14(3), 310–328.

Klíčová slova

obor adiktologie, interdisciplinarita, vzdělávání, koncepce

Abstrakt

Vývoj na drogové scéně a tehdejší společnosti po roce 1989 vedl velmi rychle ke vzniku první Strategie drogové politiky v roce 1993 a již v první polovině 90. let začaly vznikat také první vzdělávací programy pro různé odbornosti pracující se závislými. Tyto programy mj. čerpaly jak z tradice SUR (výcvikový program pojmenovaný po zakladatelích Skálovi, Urbanovi a Rubešovi), tak z nově se prosazujících paradigmat intervencí minimalizujících rizika a škody. Dvěma dominantními programy se postupně staly systematické kurzy realizované neziskovými organizacemi SANANIM (Praha) a Podané ruce (Brno). Byly reakcí na nedostatek vzdělaných profesionálů v rychle se rozvíjejících drogových službách a na problémy s uznáním různých kvalifikací, s definicí odborné činnosti či pravomocemi jednotlivých profesí atd. Právě tyto dva programy položily základ budoucímu mezioborovému univerzitnímu vzdělávacímu programu adiktologie. Paralelně s tím došlo k profilaci a ujasnění potřeb a koncepčních záměrů různých sociálních i zdravotnických profesí působících v odborných adiktologických službách (včetně lékařů), což vyústilo až ve formulaci první ucelené Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v historii České republiky. Ta byla následně úspěšně projednána a v roce 2014 schválena oběma hlavními odbornými společnostmi.


Nahoru
*/ ?> Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice Ilustrační foto © Alice Herden | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet