Tomáš Zábranský

23.11.2006

Virová hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog v ČR – rozšíření a nové infekce

Zveřejnil: MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D. | Poslední úprava: 23.11.2006

Citace

Zábranský, T., & Mravčík, V. (2006). Virová hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog v ČR - rozšíření a nové infekce [Viral hepatitis in IDUs in the Ctech Republic – seroprevalence and new infections].  Adiktologie 6 (2 - Supplementum), 305-306.

Klíčová slova

VHC, injekční užívání drog, seroprevalence, seroincidence, rizikové faktory, drogová politika

Abstrakt

V prezentaci autoři shrnují výsledky seroprevalenční studie virové hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog v ČR a zabývají se faktory, jež jsou u této subpopulace asociovány se zvýšením rizika infekce, a praktickými důsledky pro prevenci a drogovou politiku. V diskusní části shrnují metodické obtíže a omezení studie – použité samplovací metody, spolehlivost sebevýpovědních dotazníkových metod pro zjišťování míry rizikového chování v populaci uživatelů drog, a vlastnosti  rychlých testů na seropozitivitu VHC – a navrhují další postup. V závěrečné části prezentace jsou představeny předběžné výsledky séroincidenční studie VHC a jejich možné interpretace s ohledem na (ne)účinnost současných postupů minimalizace rizik.


Nahoru
*/ ?> Virová hepatitida typu C u injekčních uživatelů drog v ČR – rozšíření a nové infekce Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet