2002 / 1

15.03.2006

Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 15.03.2006

Citace
Autoři: Petr Kachlík, Magdalena Kubíniová, Halina Matějova, Jan Šimůnek
Klíčová slova

Klíčová slova: kouření, tabák, marihuana, výživa, zvyklosti, recall

Abstrakt
Byla provedena analytická retrospektivní studie u kuřáků marihuany a dvou srovnávacích souborů (kuřáci tabáku, nekuřáci). Každá skupina byla tvořena 32 muži ve věku 20-25 let. U respondentů byly pomocí anonymního dotazníkového šetření hodnoceny jejich stravovací zvyklosti, sociální situace, přijaté nutrienty za 24 hodin, frekvence konzumace základních potravinových skupin, konzumace alkoholu a osobní rizikové faktory. Z výsledků vyplývá, že kuřáci marihuany mají nižší příjem živočišných bílkovin, vitaminů A a B1, vyšší příjem kyseliny linolové, nedostatečný příjem obilnin, zeleniny, ovoce a mléčných výrobků, nadměrný příjem sladidel, tuků, olejů oproti normálním hodnotám. Téměř denně konzumují alkohol. Podle vztahu k jídlu se považují za labužníky. Častěji nesnídají, neužívají vitaminovou suplementaci. Po osobnostní stránce jsou klidnější, pomalejší a vyrovnanější.

Nahoru
*/ ?> Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet