2002 / 1

15.03.2006

Gender differencies - ženy jako zvláštní skupina zasluhující pozornost review anglicky psané literatury

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 15.03.2006

Citace
Autor: Jindřich Vobořil
Klíčová slova

Klíčová slova: Gender, ženy, ženské programy, společensko-kulturní kontext, design „drogových" služeb

Abstrakt
Článek se zabývá problematikou gender v oblasti drogových služeb. Vzhledem k nedostatku základních studií a odborné literatury s touto problematikou v ČR, se autor rozhodl spíše poukázat na zkušenosti, data a literaturu psanou v anglickém jazyce. Ambice daného článku je pouze otevřít akademickou diskusi s touto problematikou, nehledat přímo „hotové" odpovědi, ale spíše nastínit tento problém v širším, společensko-kulturním kontextu, jak na to upozorňuje nejen feministické hnutí, ale také celá řada zajímavých a důležitých studií.
Dále článek upozorňuje na potřebu zhodnocení současných konstruktů/designu služeb a vytvoření nových nabídek, které by více zpřístupnily užívání současných služeb ženské populaci. Na základě určitých ukazatelů se autor pokouší definovat další hypotézy, které by mohli přispět k dalšímu zkoumání této otázky ve smyslu zhodnocení nejen našich služeb, ale i konfrontace určitých proklamovaných postojů daných služeb.

Nahoru
*/ ?> Gender differencies - ženy jako zvláštní skupina zasluhující pozornost review anglicky psané literatury Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet