2002 / 1

15.03.2006

Nemocný toxikoman / Zdravotní péče o pacienty závislé na opioidech

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 15.03.2006

Citace
Autor: Hanuš Wilczek
Klíčová slova

Klíčová slova: „extáze", testování tablet, kvantitativní analýza, Česká republika

Abstrakt
Cílem článku je upozornit na nutnost komplexní péče o závislé, zvláště ty, kteří se léčí v metadonových programech, s důrazem na akutní, chronickou a preventivní péči o zdravotní stav na základě zahraničních a vlastních zkušeností. Podrobněji jsou zmíněna jednotlivá vyšetření s důrazem na význam anamnézy. Dotazník není pro informace o zdravotním stavu ideálním řešením. Somatická vyšetření a pomocná vyšetření jsou u kooperujících klientů metadonových programů reálná. Užitečné jsou popisy nejčastějších zdravotních problémů podle jednotlivých systémů. Zdůrazněn je význam správné diagnózy a případného léčení hepatitidy C. V závěru je důležitá kapitola zabývající se lékovými interakcemi s metadonem.

Nahoru
*/ ?> Nemocný toxikoman / Zdravotní péče o pacienty závislé na opioidech Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet