2002 / 1

15.03.2006

Dovednosti a techniky v primární protidrogové prevenci

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 15.03.2006

Citace
Autoři: Skácelová Lenka, Aujezká Anna, Šuntilová Lenka
Klíčová slova

Klíčová slova: primární prevence, dovednosti, školní třída, sociální role, metafora

Abstrakt
V předkládaném článku osvětlujeme souhrn požadovaných dovedností potřebných k dosažení úspěchů na poli primární prevence sociálně patologických jevů. Upozorňujeme na nezbytnost odborné i praktické připravenosti pracovníků v oblasti prevence, zvláště pokud jde o jejich vzdělání, psychologické a pedagogické dovedností, sociální kompetence i emocionální stabilitu. Předkládáme přehled základních technik primární prevence, nezbytných informací o daném tématu a vzdělávacích materiálů.Výběr konkrétních technik závisí na specifickém charakteru a zaměření skupiny. Dále referujeme o možnosti využití metafory při práci se školní třídou, v rámci primární prevence sociálně patologických jevů. Popisujeme podrobně aplikaci techniky včetně našich dosavadních zkušeností.

Nahoru
*/ ?> Dovednosti a techniky v primární protidrogové prevenci Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet