2004 / 2

12.03.2006

Realizace buprenorfinového substitučního programu v Českých Budějovicích - první zkušenosti

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 12.03.2006

Citace
Autoři: Kvetoslava Kotrbová, Veronika Hadravová, Denisa Salvová, Roman Pešek
Klíčová slova

Klíčová slova: Subutex® - kontaktní centrum — systém substitučního programu — sociodemografická analýza — černý trh — injekční aplikace

Abstrakt
Od začátku července r. 2003 probíhá v Českých Budějovicích ucelená forma substituční léčby. AT ambulance při Psychiatrickém oddělení Nemocnice České Budějovice realizuje farmakologickou složku substituční léčby a Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost, o. s. Háječek uskutečňuje složku nefarmakologickou. Substitučním přípravkem je Subutex® obsahující účinnou látkou buprenorfin. Expertní odhad aut. čl. co do prevalence problémových uživatelů heroinu a/nebo uživatelů Subutexu® v Českých Budějovicích je 150 — 300 osob. Z tohoto počtu se 27 osob ke dni 13. 2. 2004 účastnilo komplexní formy substitučního programu. Byla provedena sociodemografická analýza s cílem zjistit biopsychosociální profil souboru klientů, jež se účastní ucelené formy substituce. Realizační tým testuje zavedený systém substitučního programu a snaží se konstruktivně reagovat na systémové a terapeutické problémy, které vyplývají z dosavadního průběhu substitučního programu. V článku jsou dále diskutovány získané poznatky v souvislosti s černým trhem se Subutexem®, injekční aplikací tohoto přípravku, sociální závislostí, cravingem aj.

Nahoru
*/ ?> Realizace buprenorfinového substitučního programu v Českých Budějovicích - první zkušenosti Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet