2004 / 4

12.03.2006

Obraz uživatelů a užívání konopných drog v českých médiích v roce 2003

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 12.03.2006

Citace
Autoři: Vojtěch Sivek, Lenka Miovská, Michal Miovský
Klíčová slova

Klíčová slova: konopné drogy — marihuana — hašiš — masová komunikace — média — obsahová analýza

Abstrakt
Záměrem studie bylo poukázat na některé aspekty způsobu, jakým česká média informu¬jí o konopných drogách. Konopné drogy jsou díky svým psychoaktivním účinkům v médiích spojovány s různými zdravotními vlivy na člověka (jak v negativním, tak pozitivním smyslu slova), s účinky na psychiku, závislostí, delikvencí a sociálními problémy. Autoři ve studii zkoumali, které z těchto oblastí jsou v médiích nejvíce frekventované.
V práci byla použita metoda obsahové analýzy, jejíž prostřednictvím autoři zkoumali 1 735 článků publikovaných o konopných drogách v českých médiích v roce 2003. Výsledkem práce bylo zjištění, že mezi nejčastěji publikovaná témata patří ve sledovaných článcích trestná činnost, ohrožení společnosti a závislost, které se vyskytují v téměř 90% článků. Nejčastěji se v médiích hovoří o represivních opatřeních (v 63 % případů), následovaných preventivními opatřeními (v 16,0% případů). O protidrogové politice je ve spojitosti s konopnými drogami řeč v 17,3 % případů, což dokládá fakt, že konopné drogy patří v současnosti mezi významná diskutovaná společenská témata. Nejčastějšími zdroji mediálních zpráv o konopných drogách jsou policisté a soudci (v 54,5% případů), dále samotní žurnalisté (v 34,3% případů) a až na třetím místě pak pracovníci z oblasti prevence a léčby dopadů spojených s užíváním drog (ve 14,5% případů).

Nahoru
*/ ?> Obraz uživatelů a užívání konopných drog v českých médiích v roce 2003 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet