2004 / 4

12.03.2006

Klasifikace prožitku akutní intoxikace konopnými drogami: klinické souvislosti s drogovou kariérou

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 12.03.2006

Citace
Autor: Jaroslav Vacek
Klíčová slova

Klíčová slova: konopné drogy - prožitek akutní intoxikace - motivace k užívání - diagnostická vodítka - kva¬litativní metody

Abstrakt
Článek shrnuje některé dílčí výsledky substudie longitudinálního výzkumného projektu CANLONG, jež byla zaměřena na prožitek akutní intoxikace konopnými drogami. Výzkum byl realizován kvalitativními výzkumnými metodami na souboru 17 dlouhodobých uživatelů konopných drog. Pro sběr dat byly použity polostrukturovaná interview a ohniskové skupiny, pro jejich zpracování induktivní analýza vycházející ze zakotvené teorie. Mezi hlavní výsledky patří fenomenologický popis prožitku intoxikace, jeho časového průběhu a návrh typologie marihuanových raušů (vysmátost, přemýšlivost, výkyd). Převažující typ akutního prožitku se v průběhu kariéry mění, a proto může být z klinického hlediska užitečný jako diagnostické vodítko pro další poruchy ze skupiny F12.0 (MKN10) - závislost a škodlivé užívání. Souvislosti mezi fenomenologií a dynamikou prožitku akutní intoxikace na jedné straně a drogovou kariérou a dalšími charakteristikami uživatelů, včetně jejich motivace k užívání na straně druhé, mohou být významným prediktorem vývoje závislosti.

Nahoru
*/ ?> Klasifikace prožitku akutní intoxikace konopnými drogami: klinické souvislosti s drogovou kariérou Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet