Monografie

04.09.2012

Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

Zveřejnil: JUDr. Michaela Štefunková PhD. | Poslední úprava: 04.09.2012

Manuál obsahuje vybrané prověřené a osvědčené programy z oblasti primární prevence na třech úrovních provádění z hlediska cílové skupiny, tj. všeobecná, selektivní a indikovaná prevence.

Citace

Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol. (2012). Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

dobrá praxe, preventivní program, rizikové chování

Abstrakt

Specifikace každého programu je uvedena vždy jednotně v přehledové tabulce, která obsahuje informace: úroveň provádění (všeobecná, selektivní  a indikovaná), oblast zaměření (nespecifická, specifická), cílová skupina (např. předškolní děti, rodiče), forma (např. interaktivní), délka programu (krátko-, středně-, dlouhodobý program), poskytovatel (kontaktní informace o realizátorovi). Popis každého programu má jednotnou, předem definovanou strukturu. Povinně obsahuje: název preventivního programu, anotaci programu, popis teoretických východisek programu, cílů programu, popis cílové skupiny, popis časové struktury, obsah programu, personální nároky, kontraindikace a omezení, způsob hodnocení efektivity programu, materiální požadavky a pomůcky, prostorové požadavky, návaznosti a vhodné kombinace, podpůrné materiály (např. Internet), přibližná cena programu, plné kontakty na realizátora. Cílem autorů je v budoucnu Manuál aktualizovat a rozšiřovat o další programy, které se v oblasti prevence rizikového chování objeví a iniciovat projekt, v jehož rámci by mohly další autorské kolektivy a organizace přidávat do manuálu své programy, které by tam mohly být sdíleny dalšími odborníky z praxe.

Errata tištěné verze publikace:

na str. 75 jsou autoři programu "Normální je nekouřit": Iva Žaloudíková, Drahoslava Hrubá

na str. 103 jsou autoři programu "Preventure – metoda indikované primární
prevence užívání návykových látek a jiného rizikového chování": Eva Maierová, Lenka Šťastná, Miroslav Charvát, Martin Dolejš

V odkazu vpravo naleznete správnou elektronickou verzi publikace

Autorům se za vzniklou chybu omlouváme

 

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet