Monografie

14.05.2014

Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: Metodika SBI. Příručka pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 14.05.2014

Sceeningové (orientační) vyšetření a krátká intervence Screening and Brief Intervention (metodika SBI) spočívá v souboru strukturovaných otázek, na jejichž základě je možné vytipovat osoby s hrozícím rizikem problémového užívání alkoholu, následovaných krátkým pohovorem mezi danou osobou a poskytovatelem služby s případným doporučením vhodné odborné péče.

Citace

American Public Health Association. (2013). Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: Metodika SBI. Příručka pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví. Praha: Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze.

Klíčová slova

alkohol, užívání alkoholu, krátká intervence, screening

Abstrakt

Díky projektu dostávají čeští zdravotníci další z klíčových nástrojů, který by mohl pomoci současné situaci v oblasti užívání alkoholu. Nástroj je však určen nejen různým zdravotnickým profesím, ale může být používán i mimo zdravotnictví např. v sociálních službách nebo školství.

Celý projekt vznikl díky dlouhodobé spolupráci domácích i zahraničních pracovišť. Velkou zásluhu v tom měl profesor Thomas Babor, přední světový odborník na alkohol a alkoholovou politiku a autor řady špičkových odborných i popularizačních publikací.

Finančně byl projekt zajištěn prostřednictvím Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice v rámci bilaterální smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním úřadem WHO pro Evropu na období 2012-13 a projektu NETAD, spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR (č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111, pod názvem "Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD)".

Česká republika v adiktologii úspěšně zachytila trend rozmachu screeningových metod a nástrojů krátké intervence. Tento trend je logickým vyústěním situace spojené s návykovými látkami ve všech civilizovaných zemích.

Velmi vysoká incidence a prevalence užívání legálních i nelegálních návykových látek postupně zvyšuje tlak na specializovanou léčbu. Mnoho klientů a pacientů přichází do kontaktu s léčbou zbytečně pozdě a přicházejí více poškozeni, než je nutné. Mnohým z nich lze pomoci dříve a efektivně ještě v průběhu rozvoje uživatelské kariéry, než se začnou objevovat opravdu závažné komplikace, někdy s nevratnými následky. Současně se ukazuje, že velká část uživatelů reaguje na poměrně jednoduché nástroje a intervence a je možné je zachytit a pozitivně ovlivnit.


Nahoru
*/ ?> Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: Metodika SBI. Příručka pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví Ilustrační foto © Yiannos1 | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet