Monografie

20.09.2015

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 20.09.2015

Článek podává informaci a nabízí ke stažení druhý díl odborné tetralogie zaměřené na prevenci rizikového chování ve školství, která vyšla v rámci projektu VYNSPI II., realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s partnery: Magdalénou, o.p.s., Whitel Light I., P centrum Olomouc a PPP Brno. Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

Citace

Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,P. et al. (2015). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

 

Klíčová slova

školská prevence - primární prevence - evaluace preventivních programů a intervencí - implementace preventivních programů - minimální preventivní program

Abstrakt

Výkladový slovník základních pojmů a konceptů prevence rizikového chování je po mnoha různých pokusech o sjednocení terminologie v oblasti školské prevence v České republice ojedinělou publikací, doplňující vznikající původní základní učební texty. Kniha je určena všem pracovníkům v primární prevenci bez ohledu na jejich resortní a institucionální příslušnost a původní oborové vzdělání. Naopak by měla pomoci přemostit právě různorodost původní kvalifikace, s jakou do školské prevence tito pracovníci přicházejí. Jistě bude dobrým vodítkem a podporou též studentům různých vysokoškolských oborů, pracovníkům státní správy a samosprávných institucí, donorům i širší veřejnosti. Jejím hlavním cílem bylo přemostit dosavadní oborové a resortní přístupy k preventivní terminologii a nabídnout výklad základních pojmů a konceptů z oblasti prevence rizikového chování, založený na skutečné mezioborovosti a meziresortnosti. Autorský tým jej pro první vydání vytvořil v rámci projektu VYNSPI-1 (Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK). Druhé vydání pak bylo připraveno v rámci projektu VYNSPI-2 (Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ , reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/53.0017), jehož hlavním cílem bylo otestovat a ověřit výsledky projektu VYNSPI-1 a především pak ověřit možnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování (včetně prevence užívání návykových látek, šikany atd.) pro děti základních škol v navržené podobě. Slovník obsahuje celkem 34 hlavních/primárních hesel (např. rizikové chování, preventivní program, evaluace preventivních programů a intervencí atd.). Na prvním vydání pracovalo v letech 2010–2012 celkem 20 autorů z celé České a Slovenské republiky. Druhé vydání pak umožnilo přidat dalších 6 hesel. Každé ze základních 34 hesel obsahuje množství dalších dílčích pojmů (sekundární hesla) a je vyloženo v širším teoretickém a aplikačním rámci. Rozsah výkladového pojmu se v průměru pohybuje okolo 500–900 slov. Primární hesla jsou řazena abecedně a vytvářejí dílčí tematické celky. V závěru publikace je sestaven seznam a výklad nejčastěji užívaných zkratek. Všechna primární hesla mají uveden též anglický terminologický ekvivalent a na konci knihy je převodník základních pojmů mezi českým a anglickým jazykem. Zvláštní pozornost autoři věnovali citacím a doporučené literatuře. Přímo za každým primárním heslem je seznam použité literatury, do které je možné jít pro rozšíření informací a pro kontrolu, na jaké autorské prostředí je daný výklad pojmu vázán a jakým teoretickým směrem orientován. Současně je každé heslo na svém závěru vždy opatřeno též doporučenou rozšiřující literaturou, kterou je možné využít právě ke studijním účelům a která nabízí vhodné rozšíření a doplnění daného primárního hesla. Pro snadnější vyhledávání a orientaci je publikace opatřena podrobným jmenným a věcným rejstříkem.

Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

 


Nahoru
*/ ?> Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet