Monografie

23.03.2016

Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 23.03.2016

Tato odborná monografie, která je k dispozici volně ke stažení, vznikla jako výstup projektu Kliniky adiktologie financovaného Interní grantovou agenturou Mnisterstva zdravotnictví ČR (IGA MZ ČR NT14064) – Nové drogy – analýza trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod. Autoři by rádi poděkovali všem, kdo se podíleli na vzniku této monografie. Současně děkují osobám a organizacím, které přispěly ke sběru dat v rámci projektů Kliniky adiktologie zaměřených na nové psychoaktivní látky a doufají, že tato publikace napomůže k lepšímu porozumění a efektivnímu řešení této problematiky v České republice.

Monografie se zabývá tzv. novými psychoaktivními látkami, které představují aktuální jev na globální drogové scéně.

Jde o látky, které nespadají pod mezinárodní úmluvy o kontrole drog a často ani pod legislativy kontrolující nelegální drogy v jednotlivých zemích. Převážně jsou to látky vzniklé obměnou chemické struktury již známých a kontrolovaných drog, jejichž účinek také v zásadě napodobují. Představují však obdobné (a díky své novosti a nedostatku relevantních informací o nich často vyšší) riziko pro zdraví jejich uživatelů.

Nové psychoaktivní látky představují složitou výzvu pro všechny relevantní subjekty podílející se na realizaci protidrogové politiky – tvůrce protidrogové politiky, pro které je obtížné vytvořit účinný mechanismus kontroly těchto látek, pro výzkum a monitoring, neboť jejich nabídka a konkrétní složení se rychle mění, i pro pomáhající služby, neboť ty často  nedisponují relevantními informacemi a zkušenostmi s prací s uživateli těchto látek. Také proto představuje šíření informací o nových psychoaktivních látkách na všech úrovních drogové politiky základní podmínku úspěšného řešení problémů s nimi spojených.

Tato monografie je příspěvkem ke zvýšení této informovanosti. Zabývá se aspekty legislativního rámce a kontroly těchto látek, otázkami posuzování jejich nebezpečnosti, systémem rychlé výměny informací a varování, mírou a vzorci jejich užívání v populaci, nabídkou a v neposlední řadě metodami práce s jejich uživateli. Součástí této publikace je rovněž návrh postupu hodnocení rizik nové látky a návrh metodiky práce s uživateli nových psychoaktivních látek v pomáhajících službách.

Obsah:

ÚVOD

ZÁKLADNÍ POJMY A CHARAKTERISTIKA TZV. NOVÝCH PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK (Vendula Běláčková, Viktor Mravčík)

A/ LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO ZACHÁZENÍ S TZV. NOVÝMI PSYCHOAKTIVNÍMI LÁTKAMI

 • SYSTÉMY KONTROLY DROG A NOVÝCH PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK (Michaela Štefunková, Viktor Mravčík, Kateřina Grohmannová)
 • POSUZOVÁNÍ RIZIK NOVÝCH PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK PRO LEGISLATIVNÍ ÚČELY  (Eva Drápalová)
 • NÁVRH METODOLOGIE PROCESU POSUZOVÁNÍ RIZIK PRO ČR (Eva Drápalová, Viktor Mravčík, Kateřina Grohmannová, Vendula Běláčková, Michaela Štefunková,  Tomáš Zábranský)

B/ VÝSKYT NOVÝCH PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK

 • SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ PŘED NOVÝMI PSYCHOAKTIVNÍMI LÁTKAMI (Kateřina Grohmannová)
 • MÍRA A VZORCE UŽÍVÁNÍ NOVÝCH PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK (Viktor Mravčík, Vendula Běláčková, Eva Drápalová)
 • MONITORING NOVÝCH PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK V ODPADNÍCH VODÁCH (Magdalena Kvíčalová, Danica Pospíchalová, Viktor Mravčík)
 • NABÍDKA NOVÝCH PSYCHOAKTIVNÝCH LÁTEK (Daniela Kmetonyová, Kateřina Grohmannová, Viktor Mravčík)

C/ PRÁCE S UŽIVATELI NOVÝCH PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK

 • DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI V PRÁCI S UŽIVATELI NPS V ČR A V ZAHRANIČÍ (Barbara Janíková, Vendula Běláčková, Magdalena Šustková, Eva Drápalová)
 • NÁVRH METODIKY PRÁCE S UŽIVATELI NPS V ČESKÉ REPUBLICE (Vendula Běláčková, Barbara Janíková, Magdalena Šustková, Eva Drápalová)

SOUHRN / SUMMARY

Editoři:

Viktor Mravčík, Vendula Běláčková, Eva Drápalová, Tomáš Zábranský

Autoři (abecedně):

Vendula Běláčková, Eva Drápalová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Daniela Kmetonyová, Magdalena Kvíčalová, Viktor Mravčík, Danica Pospíchalová, Michaela Štefunková, Magdaléna Šustková, Tomáš Zábranský

Recenzent: PhDr. Ladislav Csémy (Národní ústav duševního zdraví)

Vzor citace (jednotlivé kapitoly): Běláčková, V. & Mravčík, V. (2015). Základní pojmy a charakteristika tzv. nových psychoaktivních látek. In Mravčík, V., Běláčková, V., Drápalová, E. & Zábranský, T. (Eds.), Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt rizika a související opatření (pp. 10 - 17). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.


Nahoru
*/ ?> Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet