Monografie

21.10.2016

Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 21.10.2016

Užívání látek je mnohostranný a komplexní problém, který vyžaduje celostní přístup k léčbě, protože je třeba řešit nejen užívání drog klientem, ale také širší otázky, se kterými se v životě potýká, jako je (duševní) zdraví, bydlení, zaměstnání, problémy ve vztazích a problémy s justicí. Jen málo léčebných programů je však vybaveno k tomu, aby poskytovaly rozšířené spektrum služeb potřebných k naplnění širších potřeb klienta.

Citace

Vanderplasschen, W. (2010). Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a Sdružení SCAN.

Klíčová slova

case management, provádění, účinnost, efektivita

Abstrakt

Nahoru
*/ ?> Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet