Naši partneři

02.03.2011

Česká asociace adiktologů

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 02.03.2011

Česká asociace adiktologů je odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je otevřena pro všechny absolventy studijního oboru adiktologie a další pracovníky působící v oboru adiktologie s působností po celé České republice.

„Cílem sdružení je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor adiktologie.“

Zároveň je naší prioritou rozvoj celoživotního vzdělávání, adiktologického výzkumu a posilovat postavení a možnosti členů sdružení v ČR i v zahraničí. Nedílnou součástí aktivit ČAA je spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR a s profesními a zájmovými sdruženími či neziskovými organizacemi (Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ad.).

Česká asociace adiktologů rovněž vydává souhlasná stanoviska s pořádáním vzdělávacích akcí, tedy akredituje oborové konference, semináře, kurzy atp. v rámci systému celoživotního vzdělávání adiktologů.

 

Kontaktní e-mail: info@asociace-adiktologu.cz

Více informací na www.asociace-adiktologu.cz

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Česká asociace adiktologů Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet