Naši partneři

15.03.2006

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 15.03.2006

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti je českým partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evropskou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost. Bylo zřízeno v r. 2002 jako organizační součást Úřadu vlády České republiky.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) bylo zřízeno usnesením vlády č. 643 ze dne 19. června 2002 o zřízení Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.
Na činnost NMS dohlíží Poradní výbor pro sběr dat o drogách, který vznikl na základě usnesení vlády ze dne 26.3.2003 č. 296. Poradní výbor pro sběr dat o drogách je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro oblast monitorování situace v oblasti užívání drog a jeho následků a orgánem sledujícím činnost Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Členy výboru jsou odborníci v oblasti sběru a analýzy dat, sledování výskytu, prevence a léčby návykových nemocí a příbuzných oborů.

NMS je českým národním partnerem decentralizované agentury Evropské unie pro monitorování drog – Evropského monitorovacího centra pro drogy drogovou závislost se sídlem v Lisabonu (EMCDDA).

NMS poskytuje garantované, objektivní, kvalitní, přesné a spolehlivé informace o problému drog v ČR. V rámci tzv. drogového informačního systému provádí, iniciuje, podílí se na monitorovacích a výzkumných aktivitách. Nástrojem pro plánování, koordinaci a rámcové hodnocení drogového informačního systému je Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS).

Aktivity drogového informačního systému jsou zaměřeny na sběr, analýzu, syntézu a interpretaci informací na straně jedné a na jejich šíření na straně druhé. Metodicky a koncepčně je tento systém v souladu s informačním systémem EMCDDA; to se týká zejména systému pěti klíčových indikátorů (5 KI), který tvoří základní metodologii a sadu dat o užívání drog a jeho následcích ve všech zemích sítě REITOX. Drogový informační systém se však neomezuje pouze na koncept 5 KI; využívá a kombinuje různé zdroje dat a metody. Nejvýznamnější datové zdroje jsou uvedeny v Informační mapě datových zdrojů.

NMS provozuje internetové stránky www.drogy-info.cz, na kterých naleznete podrobnější informace.


Nahoru
*/ ?> Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet