Naši partneři

15.03.2006

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra psychologie Filozofické fakulty

Zveřejnil: | Poslední úprava: 15.03.2006

Katedra psychologie FF UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje a Centrem adiktologie 1. LF UK v Praze nabízí vzdělávací program „A nebo…“ pro školní metodiky prevence, výchovné poradce a další aktivní pedagogy.

Jedná se o nabídku dvousemestrálního kurzu o celkovém rozsahu 160 hodin pro metodiky prevence, výchovné poradce, případně i pro školní psychology a jiné pedagogické pracovníky zapojené do problematiky prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na základních a středních školách v Olomouckém kraji.

Projekt nese oficiální název: „Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektu v oblasti prevence sociálně patologických jevu a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji“. Vymysleli jsme však a používáme i kratší variantu, pod kterou   budeme i  nadále  tento  projekt   prezentovat.  Tímto  názvem  je: „A nebo...“, což má vyjadřovat otevřenost tohoto vzdělávacího kurzu vůči potřebám a zkušenostem frekventantů, ukázat alternativy a možnosti, které se nabízejí pro práci s dětmi a studenty při prevenci toho, co nazýváme sociálně patologickými jevy.

Tento projekt je financován ze tří čtvrtin z prostředků Evropského sociálního fondu - Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a z jedné čtvrtiny z prostředků  státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zaměření kurzu je prožitkové a  nácvikové, nejedná se tedy o teoretické přednášky. Věříme, že to, co je opravdu potřeba, je vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností, vzájemnou podporu a motivaci k činnostem, které nejsou vůbec jednoduché avšak velmi potřebné.

Kontakt:

Katedra psychologie FF UP Olomouc
Mgr. Miroslav Charvát
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
anebo@upol.cz
tel: 0042 606 675 961
www.anebo.upol.cz
 

 


Nahoru
*/ ?> Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra psychologie Filozofické fakulty Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet