Nepřehlédněte!

27.02.2012

Evropský drogový průzkum srovná efektivnost drogových politik – přidejte se i vy

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 27.02.2012

Kde kupují drogy Češi a kde Holanďani? Kolik tun kokainu se spotřebuje v Čechách a kolik v Británii? Holandský Trimbos Instituut spouští evropský drogový průzkum, zúčastněte se i vy na https://www.facebook.com/drogy2012

V České republice byl dnes spuštěn tzv. evropský drogový průzkum, který se zaměřuje na dosud nezodpovězené otázky protidrogové politiky, které se týkají množství skutečně spotřebovaných drog a způsobu jejich opatřování. Zúčastnit se jej může každý, kdo v posledním roce užil nějakou nelegální drogu. Výzkum realizuje na zakázku Evropské komise holandský Trimbos Institut, kromě České republiky se na něm podílí Velká Británie, Portugalsko, Bulharsko, Nizozemí, Švédsko a Itálie. Cílem výzkumu je vytvořit podklad pro budoucí drogové politiky v Evropě.

Drogová situace v Evropské unii představuje prostor pro srovnání, jak různé protidrogové politiky i kulturní podmínky ovlivňují vzorce užívání drog, a rizika s nimi spojená. Česká republika, Portugalsko nebo Holandsko patří k protidrogovým politikám, které nepostihují držení drogy pro vlastní potřebu do stanoveného množství v režimu trestního práva, popřípadě pro něj má trestní právo stanovenou výjimku. V České republice, ve Španělsku i Holandsku si uživatelé pro svou potřebu mohou bez rizika trestního postihu (ovšem s rizikem sankce za přestupek, popřípadě za dalších podmínek stanovených zákonem) vypěstovat také omezený počet rostlin konopí pro vlastní potřebu. Česká republika vykazuje v celé EU hned po Nizozemí nejmenší podíl trestných činů, které ze všech drogových trestných činů v dané zemi postihovaly uživatele za držení drog. Jaký to má vliv na drogový trh a jeho rizika?

Česká republika současně patří v Evropské unii k zemím s nejvyšší prevalencí užití marihuany v posledním roce a měsíci, a to zejména u mladých dospělých. Téměř třetina  (29,5 %) mladých dospělých Čechů ve věku 15 – 24 let kouřila podle Evropského monitorovací ho střediska pro drogy a drogové závislosti v posledním roce alespoň jednou marihuanu, což je nejvíc z celé Evropské unie. Na druhou stranu – méně než 1 % Čechů kouřilo marihuanu každý den nebo téměř každý den (po přepočtení na podíl osob, které užili konopí v posledních 30 dnech) – ve Španělsku jich ale bylo třikrát více (2,7 %), ve Francii dvojnásobek (1,6 %), a řada dalších evropských zemí v tomto ukazateli Českou republiku předstihuje.

Pokud jde o samotný drogový trh, údaje o něm na evropské úrovni zcela chybí. Policejní statistiky poukazují na záchyty a ceny drog, ty jsou ale závislé zejména na míře policejní aktivity a způsobech policejní práce. Průzkumy užívání návykových látek se na souvislosti s drogovým trhem zpravidla neptají. Holandský Trimbos Institut se rozhodl zjistit více pomocí anonymního internetového průzkumu a srovnat množství, cenu a kvalitu drog napříč Evropou. Připojte se k anonymnímu Evropskému drogovému průzkumu a přispějte tak ke srovnání účinnosti drogových politik napříč Evropou.

Ing. Mgr. Vendula Běláčková

Klinika Adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Studie s názvem „Further analysis of the EU illicit drugs market and responses to it – responding to future challenges“ je realizována na zakázku Evropské komise, DIRECTORATE-GENERAL HOME AFFAIRS: OJEU S209 - 318374-2010.

Realizaci studie zajišťuje holandský Trimbos Instituut (http://www.trimbos.nl/)

Sběr dat pro Českou republiku zajišťuje Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze, v případě dotazů prosím kontaktujte Ing. Mgr. Vendulu Běláčkovou (belackova @adiktologie.cz).


Nahoru
Evropský drogový průzkum srovná efektivnost drogových politik – přidejte se i vy Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet