Nepřehlédněte!

30.10.2012

Konference Děti a dospívající v síti adiktologických služeb

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 30.10.2012

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Vás zvou na regionální konferenci Děti a dospívající v síti adiktologických služeb, na kterou navazuje panelová diskuse zaměřená na budoucnost adiktologických služeb pro děti a dospívající a vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Kiron za rok 2012.

Konference, panelová diskuse i předávání Ceny adiktologie a Ceny Kiron proběhne v Lékařském domě, Praha 2, Sokolská 31 v době od 9 do 20 hodin.

Konferenci zahájí v 9 hodin ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. společně s přednostou Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michalem Miovským, Ph.D. a předsedou Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP prim. MUDr. Petrem Popovem, MHA.

Od 9:20 do 12:00 hodin následují první dva bloky příspěvků na téma současná situace péče o děti a dospívají, kteří užívají návykové látky a status quo ústavní péče o děti a dospívající - a jejich perspektiva.

Následně je pro návštěvníky připraven oběd, po kterém následují další dva bloky odborných příspěvků zaměřených na zapojení jiných odborností do péče o děti a dorost a na děti, návykové látky a etické aspekty.

Podrobný program konference si můžete stáhnout ZDE.

Na tuto část regionální konference v 15 hodin naváže prim. MUDr. Petr Popov jako koordinátor panelové diskuse na téma: "Současnost a budoucnost  adiktologických služeb pro děti a dorost".

V 17 hodin proběhne slavnostní vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Kiron za rok 2012, po kterém bude následovat slavnostní raut.Nahoru
Konference Děti a dospívající v síti adiktologických služeb Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet