Nepřehlédněte!

20.11.2012

Situace ve věcech drog v Gruzii - odborná přednáška

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 20.11.2012

Odborná přednáška Situace ve věcech drog v Gruzii proběhne v pátek 30. listopadu 2012 v čase 11:00 – 12:00 v Aule Kliniky adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, Apolinářská 4a, Praha 2.

Po rozpadu Sovětského svazu se Gruzie jako nový, nezávislý stát od roku 1991, dostala do procesu etnického a občanského rozmachu. Separatisté se pokusili od země odtrhnout část Jižní Osetie a velkou část Abcházie; příměří byla uzavřena v letech 1992 a 1994. Gruzie se začala stabilizovat v roce 1995. Separatistické konflikty nicméně nebyly nikdy zcela vyřešeny. Periodické vlny násilných střetů a tlaků kulminovaly v roce 2008 krátkou válkou mezi Ruskem a Gruzií.

Sociální problémy, vysoká dostupnost nelegálních drog (i díky nemožnosti kontrolovat plnou délku vlastních hranic) a rychlá migrace nastartovaly zneužívání nelegálních drog v populaci Gruzie. V současné době neexistují žádné zcela spolehlivé odhady o rozsahu užívání nelegálních drog v Gruzii. Dostupné údaje jsou nerealisticky nadhodnocené a jejich problém spočívá především v nejasném oddělení počtu kontaktů od počtu klientů. Nejčastěji citovaným údajem (neznámého původu) je odhad 200 000 uživatelů drog v Gruzii, z nichž odhadem 80 000 jsou problémových uživatelů drog a z nich je 35 000 závislých. K dalším problémům gruzínské společnosti patří zrychlující se epidemie HIV/AIDS a infekční hepatitidy typu B a C v obecné populaci i v překrývajících se populacích s vysokým rizikem.

Od roku 2006 se ztrojnásobil počet registrovaných případů HIV a na konci roku 2011 dosáhl počtu 2 819. V Gruzii existuje velká hrozba rychlého nárůstu HIV infekce díky rozšířenému injekčnímu užívání drog a masivní migraci mezi Gruzií a sousedními zeměmi, jež mají vysokou prevalenci onemocnění HIV/AIDS – zejména Rusko, ale i Ázerbájdžán. HIV je v současné době zachycováno u nejvíce rizikových osob a skupin, jako jsou například injekční uživatelé drog (IDUs), komerční sexuální pracovníci (CSW), muži kteří mají sex s muži (MSM), a přemosťující populace – klienti sexuálních služeb, partneři uživatelů drog, vojáci, a mladiství. V dubnu 2011 představovalo injekční užívání drog vektor přenosu 56 % případů, u kterých byl znám způsob přenosu HIV.

Projekt „Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzii“, který realizuje Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze s podporou České rozvojové agentury a Centrum pro výzkum závislostí Alternative Georgia s podporou USAID, si klade za cíl zlepšit v Gruzii personální odbornou situaci v oboru adiktologie – vědy o závislostech na nelegálních látkách, tedy fenoménu, jenž je v Gruzii považován za jednu z nejakutnějších současných hrozeb. Projekt vytvoří kulturně senzitivní moduly pro vzdělávání v adiktologii.

Odbornou přednášku bude realizovat tým neziskové organizace Addiction Research Center Alternative Georgia. Vstup na přednášku je zdarma, přednáška proběhne v anglickém jazyce, občerstvení je zajištěno. Účast prosím potvrďte na belackova@adiktologie.cz.

 


Nahoru
Situace ve věcech drog v Gruzii - odborná přednáška Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet