Nepřehlédněte!

28.01.2013

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti podepsali dohodu o spolupráci

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 28.01.2013

V úterý 22. ledna 2013 podepsal děkan 1. LF UK, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a ředitel Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), Wolfgang Götz, za přítomnosti přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, prof. Michala Miovského, Ph. D., a vedoucího oddělení Reitox pro mezinárodní spolupráci EMCDDA, Alexise Goosdeela, dohodu o spolupráci.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) se dohodly na spolupráci v rámci vzdělávacích a výzkumných aktivit v oblasti drogové problematiky. Hlavním cílem spolupráce obou institucí je především posílit a výměnu expertů a podpořit realizaci společných vzdělávacích aktivit v oboru adiktologie a drogové epidemiologie.

Prvním společným počinem bude realizace kurzu Současné přístupy v drogové epidemiologii a monitoringu (Contemporary approaches in drug monitoring) ve dnech 15. až 20. dubna 2013 na půdě 1. lékařské fakulty UK v Praze. Kurz je určen odborníkům pracujícím v oblasti monitorování drogové situace z kandidátských a přistupujících zemí EU. Cílem kursu je posílení znalostí a dovedností v oblasti sběru epidemiologických dat, jejich analýzy a interpretací. Dále bude reflektována role národních monitorovacích středisek pro drogy a drogové závislosti. Významná část kurzu bude věnována propojení a organizaci sběru dat v drogových službách. Hlavním koordinátorem vzdělávacího kursu je Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.

V galerii naleznete fotografie z podpisu dohody o spolupráci.

Projekt NETAD: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). Tento projekt se spolufinancován Evropským sociálním fondem  a státním rozpočtem České republiky.

 


Nahoru
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti podepsali dohodu o spolupráci Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet