Nepřehlédněte!

16.02.2015

Specializační studium pro školní metodiky prevence - březen 2015: přihlaste se ve dvou a ušetřete!

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 16.02.2015

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Specializační studium pro školní metodiky prevence (Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c). Studium je akreditováno MŠMT (DVPP): 11366/2013-201 a je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.

KDY OTEVÍRÁME?

Na jaře 2015, výuka bude probíhat vždy jednou za měsíc ve dvoudenních blocích (termíny pro 1. pololetí: 19.3.-20.3., 16.4.-17.4., 14.- 15.5., 11.6.-12.6., výuka probíhá obvykle mezi 8,30 a 17,00 hodin). Ukončení kurzu: říjen/listopad 2016.

ZA KOLIK?

Cena studia je 13500 Kč za celé studium. Částku za studium lze rozdělit do dvou částí. Pro bližší informace kontaktujte paní Svobodovou, eva.svobodova@lf1.cuni.

Akce: Pokud přihlásíte společně s další osobou, získáte slevu na kurzovném 500 Kč (za každou osobu). Pro využití této akce je nutné zaslat mail se jmény společně přihlášených na czv@adiktologie.cz

KDE BUDE STUDIUM PROBÍHAT?

Většina výuky probíhá v prostorách Kliniky adiktologie (Apolinářská 4, Praha 2 anebo U Nemocnice 4, Praha 2).

JAK JE STUDIUM ORGANIZOVÁNO?

Studium je koncipováno především na praktické uchopení témat, z velké části je realizováno formou workshopů. Klade důraz na aktivní zapojení frekventantů kurzu. Studium zahrnuje mimo teoretické části, rovněž stáž v rozsahu 16 hodin, konzultace závěrečné písemné práce, ústní závěrečnou zkoušku a obhajobu písemné práce.

PŘIHLÁŠKY A PLATBA

Přihlašování bude možné přes portál Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníků, www.acvz.cz , kliknout v pravé svislé liště odkaz s datem 19.3. Kapacita kurzu je 25 osob.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O STUDIU

Studium je určeno pro absolventy magisterského studia a navazuje na znalosti a dovednosti získané v pregraduálních magisterských programech učitelských oborů a magisterských programech dalších oborů neučitelského zaměření, které jsou akreditovány podle vysokoškolského zákona.

ZAKONČENÍ STUDIA

Pro úspěšné absolvování studia a získání osvědčení 1. lékařské fakulty je nutná prezence na minimálně 80% teoretických lekcí a na 100 % stáží a také splnění závěrečné zkoušky (písemný test a obhajoba závěrečné práce - ta je zaměřena na praktické obsažení tématu a využitelnost pro vlastní školu).

Lektorský tým tvoří zkušení odborníci a praktici v oblasti prevence rizikového chování. PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. et Mgr. Veronika Martanová, Ph.D., Mgr. Milan Černý, Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., PhDr. Alena Petriščová, PhDr. Monika Nevoralová, Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská, Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Jaroslav Vacek, Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D., Mgr. Jaroslav Šejvl a další odborníci z oblasti primární prevence.

Tématické okruhy kurzu:

 1. Primární prevence v podmínkách školy & školní poradenské služby.
 2. Teoretické zarámování primární prevence a vývoj v ČR i ve světě.
 3. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence.
 4. Standardy primární prevence & projektová činnost školy.
 5. Systém primární prevence ve školství.
 6. Školní třída, její vedení & diagnostika.
 7. Komunikační techniky & prevence syndromu vyhoření.
 8. Rodina a komunikace s rodiči & spolupráce s rodinou na poli prevence.
 9. Monitorování a evaluace primární prevence v podmínkách školy.
 10. Různé projevy rizikového chování & problémové chování.
 11. Životní styl dospívajících.

 

Vznik tohoto kurzu byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Nahoru
*/ ?> Specializační studium pro školní metodiky prevence - březen 2015: přihlaste se ve dvou a ušetřete!
Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet