Nepřehlédněte!

26.03.2015

16. studentská vědecká konference 1. LF UK

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 26.03.2015

Vedení 1. lékařské fakulty se rozhodlo uspořádat v pořadí již 16. studentskou vědeckou konferenci (SVK) – dne 6. 5. 2015. Konference je určena pro pregraduální a postgraduální studenty zapojené do vědecké práce.

V letošním roce bude SVK opět uspořádána ve 3 sekcích:

  1. Sekce postgraduálních prací bude rozdělena na část teoretickou a část klinickou. Část teoretická se bude týkat teoretických a preklinických oborů.
  2. Sekce pregraduálních prací bude rozdělena na část teoretickou a část klinickou. Teoretická část bude zahrnovat příspěvky z teoretických i preklinických oborů.
  3. Sekce nelékařských zdravotnických oborů bude obsahovat příspěvky z ošetřovatelství, adiktologie a dalších zdravotnických nelékařských oborů.

Termín pro odevzdání přihlášek je stanoven na 8. 4. 2015.

Veškeré informace ke konání 16. SVK jsou k dispozici na webových stránkách fakulty na adrese www.lf1.cuni.cz/16svk

 

 


Nahoru
*/ ?> 16. studentská vědecká konference 1. LF UK Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet