Nepřehlédněte!

01.04.2015

Cena Jaroslava Skály - vyhlášení 2015

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 01.04.2015

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé a odborná rada SANANIM, z.ú. a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), vyhlašuje výzvu k přihlašování a navrhování prací k ocenění v r. 2015.

Cena Jaroslava Skály byla založena  v r. 2001 občanským sdružením SANANIM (dále  o.s. SANANIM)  a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch.

Cena byla udělována za roky 2000-2010, za rok  2011 a 2012 cena nebyla udělena. Nový status Ceny Jaroslava Skály vstoupil v platnost 1. ledna 2013 a podle něj byla cena vyhlášena a udělena za roky 2011-2012 a dále za rok 2014.

Právo přihlásit práci k ocenění má každý individuální autor, hlavní autor práce více autorů nebo  vedoucí autorského týmu; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem nebo předložením.

Právo navrhovat práci jiných autorů k ocenění má každý člen o.s. SANANIM a každý člen SNN; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem. Právo navrhovat se vztahuje i na členy Rady Ceny.

Přihlašovat a navrhovat  je možné:

  1. odbornou knižní publikaci, vydanou v r. 2014,
  2. odborný časopisecký článek, vydaný v r. 2014,  případně více článků téhož autora nebo autorského kolektivu,
  3. jiné autorské dílo z oboru adiktologie, zveřejněné v r. 2014.

Přihlášky a návrhy  se přijímají do 1.května 2015 na adrese uvedené v příloze tohoto článku.


Nahoru
*/ ?> Cena Jaroslava Skály - vyhlášení 2015 Ilustrační foto © Kirsty Pargeter | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet