Nepřehlédněte!

31.08.2015

nPrevence - Prevence užívání návykových látek pro žáky sedmých tříd a studentů sekund víceletých gymnázií

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 31.08.2015

Metodika nPrevence - ryze český program všeobecné prevence užívání návykových látek - je určena především žákům 7. tříd a sekund víceletých gymnázií. Autory metodiky jsou: Roman Gabrhelík, Lenka Skácelová, Michal Miovský a Peer van der Kreeft.

Cílem  preventivního programu nPrevence je vybavit mladé lidi tak, aby v životě činili zdravá a bezpečná rozhodnutí. nPrevence je koncipována tak, aby volně navazovala na původních 12 lekcí metodiky Unplugged. Cílem je upevnit a dále posílit preventivní efekt především u užívání tabáku, alkoholu a konopných drog.

Aktivity tvořící náplň preventivního programu nPrevence jsou určeny především žákům 7. tříd a žákům sekund víceletých gymnázií. Součástí metodiky je manuál pro pedagogy (zejména školní metodiky prevence, školní psychology), kteří se třídou budou realizovat program. Celkem čtyři 45-minutové lekce nPrevence lze realizovat v průběhu běžného školního režimu. Dvě ze čtyř lekcí nPrevence jsou věnovány tématům činnosti lidského mozku a vlivu návykových látek na něj. Pedagog má kromě této metodiky k dispozici také edukační videa.

Koncovým realizátorem je vyškolený preventivní pracovník (školy). Metodiku nelze používat bez náležitého proškolení od lektorů - preventivních specialistů s výhradním osvědčením od autorů metodiky nPrevence.

Děti se díky metodice nPrevence seznámí s důležitými aspekty užívání legálních i nelegálních návykových látek:

  • působení sociálních norem jako rizikového faktoru z hlediska problémového užívání drog,
  • strategiemi odmítání návykových látek,
  • možnostmi minimalizace rizik při užívání drog,
  • rodovými rozdíly mezi dívkami a chlapci z pohledu účinku návykových látek a vlivů, které jsou pro obě skupiny různé,
  • působení návykových látek na mozek mladého člověka,
  • vznik závislosti z pohledu neurobiologie mozku.

Metodika vznikla v rámci projektu Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy s podporou Grantové agentury ČR, č. 13-23290S.


Nahoru
*/ ?> nPrevence - Prevence užívání návykových látek pro žáky sedmých tříd a studentů sekund víceletých gymnázií Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet