Nepřehlédněte!

03.09.2015

Seminář "Nové možnosti v tvorbě a koordinaci národního programu prevence rizikového chování dětí a mládeže"

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 03.09.2015

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN se podílí na realizaci parlamentního semináře věnovaného školské prevenci rizikového chování. Představeny budou nejen vybrané výsledky projektu VYNSPI-2, ale také dlouhodobé vize rozvoje celé této oblasti v podobě vypracovaného implementačního plánu. Ten zahrnuje možnosti financování dalšího rozvoje z evropských prostředků jak v rámci resortu zdravotnictví (např. v rámci programu Zdraví 2020, kde již existuje Akční plán pro prevenci), tak v rámci resortu školství, kde je snaha nalézt potřebné prostředky a harmonizovat přístup obou těchto klíčových resortů ke školské prevenci.


Nahoru
*/ ?> Seminář "Nové možnosti v tvorbě a koordinaci národního programu prevence rizikového chování dětí a mládeže" Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet