Nepřehlédněte!

29.06.2016

Klinika adiktologie - první instituce v Evropě jako zakládající člen Konsorcia univerzit pro redukci drogové poptávky

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 29.06.2016

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze je první institucí v Evropě, která se stala jedním ze zakládajících členů Konsorcia univerzit pro redukci drogové poptávky (International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction - ICUDDR).

Důvodem všech těchto mezinárodních aktivit je snaha zvýšit kvalitu vzdělání a profesionalitu odborníků pracujících v adiktologii na mezinárodní úrovni a pomoci tak ke snížení poptávky po různých typech návykových látek.

V nedávné době proběhlo setkání odborníků pro vysokoškolské studium na Hawaii, kde byli účastni mimo zástupců za Kliniku Adiktologie, zástupci vysokoškolských lektorů ze  Spojených států, Asie, Afriky, Středního východu ale i zástupců Úřadu pro mezinárodní kontrolu omamných a psychotropních látek a vymáhání v oblasti práva (Burreau of International Narcotics anf law Enforcement Affairs – INL), Colombo Plan - Centrum pro udělování akreditací a vzdělávání profesionálů adiktologie (Centre for credentialing and Education of Addiction Professionals – ICCE), Organizace amerických států (Organisation of Americcan states – OAS) a další významné organizace.

Více informací o mezinárodní spolupráci Kliniky adiktologie je možné se dočíst na str. 5 v přiloženém časopise.

Další podrobnější informace bude možné získat v příštím čísle časopisu Adiktologie.

 


Nahoru
*/ ?> Klinika adiktologie -  první instituce v Evropě jako zakládající člen Konsorcia univerzit pro redukci drogové poptávky Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet